Fiscul a pierdut procesul cu MIRCEA BADEA şi ORESTE pentru atragerea răspunderii personale

Pe vremea când erau prieteni, Mircea Radu BADEA (43 de ani) şi Alexandru Oreste SCARLAT TEODORESCU (42 de ani) au înfiinţat M.B.&O. PRODUCTION SRL (CUI: 14486262), societate la care ambii deţineau câte 50% din capitalul social şi aveau atribuţii de administrator. Firma a raportat activitate doar pentru primii doi ani de funcţionare, în 2002 realizând o cifră de afaceri de 103.462 lei şi un profit net de 83.667 lei, pentru ca în 2003 să obţună un profit net de 25.159 lei, la o cifră de afaceri de 188.471 lei.

Lăsată de izbelişte, societatea a intrat în procedură de dizolvare, apoi de lichidare. Conform prevederilor legale, lichidatorul POP ŞI ASOCIAŢII IPURL, numit în baza Legii nr. 31/1990, a verificat datoriile firmei şi a constatat că „debitoarea figurează în evidenţele AFP Sector 3 cu un debit în sumă de 71.497 lei, reprezentând obligaţii fiscale neachitate”. Pentru că această datorie depăşea 40.000 lei, s-a trecut la faliment, procedura fiind deschisă pe 13 noiembrie 2015 – Dosarul nr.35283/3/2015. La masa credală s-au înscris DGRFP Bucureşti – AFP Sector 3 cu 72.395 lei (a „indexat” creanţa iniţială) şi DTIL Sector 3 cu 2.047,81 lei.

Probabil nemulţumit de indiferenţa manifestată de cei doi (foşti) administratori, Mircea BADEA şi Oreste TEODORESCU, lichidatorul judiciar provizoriu POP ŞI ASOCIAŢII IPURL a trecut pe ordinea de zi de la prima Adunare a Creditorilor „oportunitatea formulării acţiunii pentru atragerea răspunderii administratorului debitoarei conform prevederilor art.169 din Legea nr. 85/2014″. Creditorul ANAF a părut foarte deranjat de acest demers, astfel că la prima întrunire a spus că nu a luat la cunoştinţă conţinutul tabelului creditorilor şi, prin urmare, consideră inadmisibilă convocarea, iar la a doua convocare nu a confirmat lichidatorul judiciar… dar nici nu a propus altul. În cele din urmă, foarte probabil şi ca urmare a mediatizării cauzei, DGRFP Bucureşti – AFP Sector 3 a acceptat închiderea procedurii şi a afirmat că „va formula cererea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei„, ceea ce s-a întâmplat pe 4 aprilie 2016 – Dosar nr.35283/3/2015/a1.

După mai multe amânări, printre care şi două cu acelaşi motiv, instanţa s-a îndurat să dea o pronunţare pe 22 septembrie 2017, la aproape un an şi jumătate de la depunerea cererii, timp în care s-au derulat 6 termene de judecată. Iar decizia instanţei spune aşa:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Administraţia Finanţelor Publice a Sectorului 3, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în contradictoriu cu pârâţii BADEA Mircea Radu şi TEODORESCU SCARLAT Alexandru Oreste, ca neîntemeiată. Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare

Altfel spus, prima instanţă (Tribunalul Bucureşti) a considerat că cei doi nu se fac vinovaţi de intrarea firmei în faliment şi, prin urmare, nu trebuie să achite pasivul neacoperit, de aproximativ 16.000 euro. Dacă se va respecta cutuma tâmpită de la nivelul instituţiei, sentinţa va fi atacată cu apel şi se va putea ajunge în situaţia hilară ca BADEA şi ORESTE să primească bani de la Fisc – cheltuieli de judecată (a se vedea exemplele de AICI), şi nu invers! (sursa foto: puterea.ro)