Fiscul ar putea cere ANULAREA tranzacţiilor cu mărcile CASA PARIURILOR; fostul deţinător are datorii la stat de 11,5 MILIOANE EURO

Societatea GREAT GAME SRL Bucureşti (CUI: 21896648, fostă SA) a fost înfiinţată în iunie 2007 şi a funcţionat sub brandul CASA PARIURILOR, iar în perioada de glorie (financiară) a fost deţinută şi administrată de cetăţeanul croat DARKO TOSIC (53 de ani). Acesta s-a retras pe la sfîrşitul anului 2014 şi, după mai multe tranzacţii cu părţile sociale, firma a încăput pe mâna altui croat, IVAN BILIC (44 de ani, născut în Australia).

GREAT GAME a desfăşurat activitate de pariuri în cota fixă şi activitate de jocuri de noroc de tip slot-machine până în aprilie 2015, când Comitetul de Supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc a dispus revocarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc de tip pariuri în cotă fixă. Ulterior, prin Decizia nr.29070 din data de 10.09.2015 a Comitetului de Supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc s-a constatat încetarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc de tip slot-machine.

Pe 15 aprilie 2015, aparent fără legătură, societatea croată HATTRICK PSK D.O.O. înfiinţează HATTRICK BET SRL Bucureşti (CUI: 34373098), firmă administrată de IVAN BAGARIC (37 de ani). Capitalul social iniţial a fost de 200 lei!

În perioada 09.11.2015-08.06.2016 (7 luni!), societatea a fost supusa unei inspecţii fiscale, obiectul inspecţiei fiscale vizând impozitul pe profit şi taxa anuală pentru autorizarea jocurilor de noroc pentru perioada 01.01.2009-31.12.2014. În urma finalizării inspecţiei fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a încheiat Raportul ele Inspecţie fiscală nr.F-MC145 din data de 13.06.2016 în baza căruia a fost emisă Decizia de Impunere nr.F-MC 224 din data de 13.06.2016, stabilind în sarcina societăţii obligaţii fiscale în sumă totală de 48.992.409 lei, din care 28.889.992 lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar de plată, dobânzile de întârziere în sumă de 15.87.6.308 lei şi penalităţile de întârziere în sumă de 4.276.109 lei, stabilite cu privire la impozitul pe profit suplimentar de plată.

În aprilie 2016, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci anunţă (în BOPI) cesionarea a 3 mărci CASA PARIURILOR, înregistrate de GREAT GAME SRL în 2007, 2009 şi 2015, interesant fiind faptul că cererea pentru ultima a fost depusă după ce rămăsese fără licenţă pentru pariuri. Cesionarul (cumpărătorul) acestor mărci este… HATTRICK BET SRL, firmă care a preluat şi domeniul casapariurilor.ro, după cum arată situaţia de la rotld.ro.

Chiar dacă informările despre aceste cesiuni au fost publicate în BOPI în aprilie 2016, tranzacţiile sunt de prin noiembrie 2016 (în acte) – contractele de cesiune pot fi antedatate, OSIM nu face niciun fel de verificări – pentru că HATTRICK BET SRL a acordat licenţă pentru folosirea mărcii „CASA PARIURILOR – The sweet way to win” (cea înregistrată în 2009) societăţii SERIOUS BET SRL Bucureşti (CUI: 29383630), începând cu data de 27 noiembrie 2015… şi nu o putea acorda retroactiv, deci avea marca la data respectivă.

Culmea este că această firmă, SERIOUS BET SRL, deţinută tot de un croat, a decis să intre în procedură de lichidare în decembrie 2016, după ce în 2015 a obţinut un profit net de 14,55 milioane lei, susţinând că „pasivul societăţii este 0 (zero) RON, aşa cum rezultă şi din situaţia financiară a societăţii”. Din păcate, legislaţia nu prevede un control al Fiscului în momentul în care o firmă decide să dispară peste noapte.

După ce a contestat fără succes impunerea stabilită de Fisc, GREAT GAME SRL s-a cerut în insolvenţă (prin Cabinet Avocat TRAIAN BOTA), menţionând că, la data de 18 noiembrie 2016, avea datorii la bugetele de stat în valoare de 51.712.694 lei, pe care susţine că le va contesta şi în instanţă. Judecătorul sindic Anca Stela BUMBULUŢ a decis deschiderea procedurii generale de insolvenţă pe 9 februarie 2017, a numit CONVENIENT MANAGEMENT INSOLV SPRL (Cristina ANDRONACHE) în funcţia de administrator judiciar provizoriu şi a stabilit data de 23 martie 2017 drept termen limită de înscriere la masa credală. Deşi a trecut aproape o lună de la pronunţarea sentinţei în Dosarul nr.3333/3/2017, ANDRONACHE nu a publicat în BPI notificarea privind deschiderea insolvenţei.

Legea insolvenţei prevede la art.117 (1) că „administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii”, iar la art.118 precizează că astfel de acţiuni pot fi iniţiate şi de Comitetul Creditorilor sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din masa credală.
În situaţia dată, a societăţii GREAT GAME SRL Fiscul nu numai că poate, dar are şi obligaţia de a încerca să anuleze tranzacţiile cu mărcile CASA PARIURILOR. Desigur, dacă va găsi (dacă va dori să găsească) argumente care să susţină că acele cesiuni au fost frauduloase. Ca un amănunt: debitoarea putea să acorde licenţă CONTRA COST pentru utilizarea mărcilor de către HATTRICK BET SRL (aşa cum a făcut aceasta cu SERIOUS BET SRL), nu era obligată să vândă mărcile.

Dacă nu reuşeşte să anuleze acele tranzacţii şi apoi mărcile să fie valorificate în cadrul procedurii, Fiscul nu va recupera (aproape) nimic din cele 11,5 milioane euro, debitoarea având la finalul anului 2015 capitaluri proprii de 1.339.212 lei, adică nici 300.000 de euro.

Din păcate, GREAT GAME SRL nu este singura firmă din zona jocurilor de noroc care ţepuieşte statul cu milioane de euro. De exemplu, gaura care va rămâne în bugetul de stat de la PUBLIC GAMES SRL (PUBLIC BET) sare de 20 milioane euro. Mai grav este că statul, prin ONJN, nu face nimic pentru a stopa aceste golănii (control „de fond” în fiecarea an – ar fi o variantă, măcar nu se mai adună zeci de milioane), ci chiar dă impresia că… stă „cu gura larg deschisă”!

În Dosarul nr. 3333/3/2017, de insolvenţă a fostului operator CASA PARIURILOR, următorul termen de judecată este programat pentru 11 mai 2015. (sursa foto: betmag.ro)


NOTĂ
:
Dacă aţi găsit o informaţie utilă în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact