GENERALCONSTRUCT: Datorii de 5 milioane lei; cel mai generos creditor chirografar este ALIDO PROIECT

GENERALCONSTRUCT SA Piatra Neamţ (CUI: 2040290), societate controlată de Ioan MANCEA (foto) şi Ioan Mihai BĂRBIERU, s-a chinuit mai bine de doi ani şi jumătate în procedura de concordat preventiv (din 1 octombrie 2015 – Dosar nr. 2583/103/2015), dar nu a reuşit să se redreseze, ci chiar „s-a dus la vale” în 2017, an încheiat cu pierderi de 1,24 milioane lei şi o cifră de afaceri de numai 6,44 milioane lei, cu 47% mai mică faţă de anul anterior.

Şi „capac peste toate”… compania nemţeană a pierdut şi eşalonarea la plată a datoriilor către bugetele de stat, astfel că a devenit scadentă suma de 1.874.222 lei, „pentru care organul fiscal calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, care se ridică la aproximativ 300.000 lei/an„, după cum precizează debitoarea.

În aceste condiţii, GENERALCONSTRUCT SA s-a văzut nevoită să solicite intrarea în insolvenţă, demers iniţiat pe 22 iunie 2018 şi admis de judecătorul sindic Claudia-Veronica VASILIU de la Tribunalul Neamţ pe data de 27 iunie 2018. În documentaţia depusă la Dosarul nr.1293/103/2018, debitoarea a precizat că are datorii de 5.675.139 lei, „iar organul fiscal a dispus instituirea sechestrului pe o parte din bunurile societăţii în vederea recuperării sumelor datorate”.

Cu 3 zile întârziere faţă de termenul limită stabilit de instanţă, administratorul judiciar provizoriu CII BISTRICEANU DUMITRU (care s-a ocupat şi de concordat) a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document care prezintă o situaţie a datoriilor ceva mai bună faţă de cea menţionată de debitoare în cererea introductivă.

Astfel, masa credală acceptată din prima este de 5.211.275,08 lei, sumă din care 238.777,20 lei reprezintă o creanţă sub condiţie suspensivă. Prin urmare, se poate spune că datoriile GENERALCONSTRUCT SA sunt de 5 milioane lei, cu menţiunea că 2,92 milioane lei reprezintă creanţe teoretic garantate (deţinute de Fisc şi de BCR).

Dintre chirografari, cel mai afectat este creditorul ALIDO PROIECT SRL Piatra Neamţ (CUI: 14342100), firmă deţinută de Edith Dana NECULA şi Adrian Nicolaie NECULA. Acesta are de recuperat 418.691,73 lei, sumă care reprezintă „antecontract de vânzare cumpărare spaţiu administrativ„. Din această exprimare a lui BISTRICEANU rezultă că ALIDO PROIECT SRL a achitat un avans pentru achiziţionarea unui spaţiu de la GENERALCONSTRUCT SA… şi, desigur, este posibil să rămână şi fără spaţiu, şi fără bani!

În condiţiile în care, cu o singură excepţie, creanţele invocate de creditori coincid cu cele admise de CII BISTRICEANU DUMITRU, sunt şanse mari ca tabelul defintiv să fie finalizat până pe 1 octombrie 2018, termenul stabilit de instanţă, ceea ce ar însemna că planul de reorganizare judiciară ar putea fi votat până la finalul anului.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.1293/103/2018, al debitoarei GENERALCONSTRUCT SA Piatra Neamţ, este programat pe 3 octombrie 2018. (sursa foto: captură youtube – Neamţ TV)

DOCUMENTE ATAŞATE:
GENERALCONSTRUCT SA – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală

GENERALCONSTRUCT SA – Tabel preliminar al creanţelor