GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION: Termenele procedurii au fost devansate cu o lună… dar administratorul judiciar nu a anunţat nimic; practicianul a propus trecerea la faliment… iar Adunarea Creditorilor este convocată pe 30 decembrie 2018, adică DUMINICĂ!

Societatea GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL (CUI: 35018370) a fost înfiinţată în septembrie 2015, are sediul social în Ţigăneşti, oraş Topoloveni, judeţul Argeş, se ocupă de „intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate” (COD CAEN: 4611) şi este deţinută de Marina STANKOVA (Bulgaria) – 70%, Nicoleta Florentina TĂNASE – 15% şi Mihai REBIGA – 15%.

Pe data de 18 octombrie 2018, firma argeşeană a intrat în insolvenţă la propria cerere, iar sentinţa publicată în BPI şi pe portalul instanţelor de judecată preciza că termenul limită pentru înscrierea la masa credală este 3 ianuarie 2019, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 29 ianuarie 2019, ora 12:00.

Pe 23 octombrie 2018, administratorul judiciar provizoriu EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL Bucureşti (Corneliu BOTNARIUC) a publicat în BPI notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă, document care prezenta aceleaşi termene ca şi în sentinţă.

Pe 1 noiembrie 2018 – SURPRIZĂ! Judecătorul sindic Mihaela POPAIACU de la Tribunalul Comercial Argeş pronunţă o nouă sentintă, numită oficial „încheiere de îndreptare eroare materială”, în care anunţă că termenul limită de înscriere la masa credală este 3 decembrie 2018, iar prima Adunare a Creditorilor se va întruni pe 30 decembrie 2018… într-o zi de duminică!

Deşi termenele din această „a doua sentinţă” erau devansate cu o lună faţă de cele comunicate anterior, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL nu a publicat o nouă notificare sau vreun anunţ prin care să informeze creditorii despre această modificare foarte importantă… şi foarte dubioasă!

Administratorul judiciar nu are sărbători. Vrea faliment până la finalul anului!

Şi parcă pentru a întări presupunea că ceva e putred la această procedură şi se urmăreşte lichidarea rapidă a firmei/afacerii, administratorul judiciar îşi schimbă punctul de vedere de la o lună la alta. Astfel, în raportul întocmit la începutul lunii noiembrie 2018, a propus instanţei continurea perioadei de observaţie, precizând că debitoarea „şi-a declarat intenţia de reorganizare judiciară, prin declaraţia depusă la dosarul cauzei” şi „NU este îndeplinită niciuna dintre ipotezele şi condiţiile legale prevăzute de art. 38 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii simplificate”.

După nicio lună, acelaşi practician întocmeşte raportul privind cauzele insolvenţei, iar în finalul acestuia „consideră că nu sunt întrunite premizele necesare şi suficiente pentru reorganizarea activităţii şi propune intrarea debitoarei în procedura de faliment„.

Mai mult, EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL publică şi o aşa-zisă „Completare la convocare Adunare Creditori” prin care mai adaugă 3 puncte la ordinea de zi, unul dintre acestea fiind „Aprobarea propunerii administratorului judiciar privind intrarea în faliment a debitoarei GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL”.

Şi în această completare, ca şi în „a doua sentinţă” a instanţei, se spune că Adunarea Creditorilor va avea loc pe 30 decembrie 2018, ora 12:00. Adică DUMINICĂ!

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.352/1259/2018, al debitoarei GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL – dosar în care şi-au făcut de cap atât judecătorul sindic Mihaela POPAIACU, cât şi administratorul judiciar EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL -, este programat pe 31 ianuarie 2019. (sursa foto: grains-meals.ro)

DOCUMENT ATAŞAT:
GRAINS & MEALS MNMI DISTRIBUTION SRL – Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă