IASICARN: Deşi a luat o ţeapă de 653.047 lei de la firma lui Petru BACIU, Fiscul nu a transmis punct de vedere la Adunarea Creditorilor… şi procedura de faliment are şanse mari să fie închisă fără formularea acţiunii de atragere a răspunderii personale; BANCA TRANSILVANIA a „sponsorizat” firma ieşeană cu 150.000 lei!

Societatea IASICARN SRL (CUI/CIF: 32858100) a fost înfiinţată în februarie 2014 de către Iosif CIOBANU şi a fost preluată în septembrie 2015 de Petru BACIU… iar la începutul anului 2020 a intrat în insolvenţă (la propria cerere) – Dosar nr.7206/99/2019.

În Raportul privind cauzele insolvenţei, administratorul judiciar CII CIOBANU VASILE susţinea că debitoarea „comercializează o gamă largă de 12 produse tradiţionale, pe care le vinde în magazinele proprii din Iaşi, Botoşani şi Suceava şi în târgurile din Bucureşti, Iaşi şi Bacău”, a apreciat că „insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii, fără ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane” şi a mai afirmat că „activitatea societăţii prezintă potenţial de redresare şi de reintegrare în circuitul economic, după confirmarea unui plan de restructurare viabil şi realist”.

Şi cum de cele mai multe ori realitatea este total diferită de aberaţiile aşa-zişilor specialişti în insolvenţe, IASICARN SRL a „avansat” la faliment, iar tabelul definitiv consolidat al creanţelor prezintă o ţeapă finală de 1.431.880,68 lei, cei mai importanţi „beneficiari” fiind Fiscul – 653.047 lei, TOMTRADIS PRODUCT SRL (fosta IASICARN DISTRIB SRL)580.915,55 lei şi BANCA TRANSILVANIA – 149.185,23 lei.

Deşi precizează în documentele depuse la dosar că IASICARN SRL avea la momentul intrării în insolvenţă active circulante de 605.368 lei (creanţe de 552.413 lei şi lichidităţi de 45.760 lei), lichidatorul judiciar CII CIOBANU VASILE „a uitat” de aceşti bani şi a propus închiderea procedurii.

Demn de semnalat este faptul că acest individ (Vasile CIOBANU, care e şi avocat!) a convocat Adunarea Creditorilor, dar cu un singur punct pe ordinea de zi – «Prezentarea Raportului final cu propunere de închidere a procedurii simplificate de faliment a societăţii debitoare IaşiCARN SRL şi a situaţiilor financiare finale».

Altfel spus, CII CIOBANU VASILE nu a propus, aşa cum era normal, votarea oportunităţii formulării cererii de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Petru BACIU. Desigur, Fiscul şi TOMTRADIS PRODUCT SRL pot iniţia singure acţiunea pentru că deţin mai mult de 30% din masa credală… dar este puţin probabil ca fosta IASICARN DISTRIB SRL – aflată în reorganizare judiciară – să aibă astfel de iniţiative.

În ceea ce priveşte Fiscul (AJFP Iaşi), acest creditor nu s-a deranjat să participe sau măcar să trimită vot la Adunarea Creditorilor, aşa că lichidatorul judiciar nu are niciun motiv să nu forţeze închiderea procedurii la termenul de judecată din 29 iunie 2022.