În martie 2014, am trimis o sesizare la ANI… legată de averea deputatului IONEL ARSENE. Nu am primit niciun răspuns

Văd că s-a înteţit războiul din Neamţ… legat de Ionel ARSENE, iar unii dintre susţinătorii politicianului nu ştiu cum să devieze discuţia de la subiectul principal. Şi mi se pare jenant că o anumită doamnă, acum în slujba CJ, promovează un site care cu ceva vreme în urmă permitea comentarii misogine şi mârlăneşti (la adreasa ei). Dar poate nu am înţeles eu cum e cu politica!

Şi ca să nu se răcească subiectul după decizia de luni (29 ianuarie 2018) a instanţei, pun şi eu două întrebări:
Ce s-a ales de sesizarea pe care am trimis-o către ANI în martie 2014?

Ce s-a ales de plângerea penală referitoare la „eleva din «patul lui Şoseată»?” Am scris AICI, în urmă cu un an. DA, a trecut un an de atunci… dar întrebările rămân valabile.

La prima întrebare, fac următoarea precizare:

Eu, Dan Scarlat, am trimis o sesizare prin care am solicitat Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) „să analizaţi oportunitatea iniţierii unei investigaţii privind situaţia financiară a deputatului ARSENE IONEL” (atunci era deputat, acum e consilier judeţean cu atribuţii de preşedinte CJ)

Şi în sesizare am scris aşa:

1. Conform declaraţiei de avere depusă de (actualul deputat) ARSENE IONEL la data de 15.09.2008, în anul 2007 a obţinut un venit net de 4.896 lei, o sumă identică fiind menţionată şi la veniturile soţiei, ARSENE GRBRIELA.

În aceeaşi declaraţie de avere, sunt trecute 4 credite contractate în 2007 (3 la BCR şi unul la Bancpost), în valoare totală de 185.000 euro şi 62.000 RON, la care se adaugă altul accesat în 2006, în valoare de 34.500 lei.

Fără a lua în calcul dobânda, ci numai principalul, rata LUNARĂ a creditelor contractate de ARSENE IONEL depăşeşte 1.000 euro. În condiţiile în care venitul mediu al acestuia a fost în 2007 de 122,25 euro/lună (calculat la cursul mediu al monedei europene, raportat de BNR pentru anul 2007 – 3,3373 lei/euro), rezultă că ori nu a menţionat toate veniturile în declaraţia de avere, situaţie asimilabilă infracţiunii de FALS ÎN DECLARAŢII, ori a prezentat băncilor creditoare o situaţie falsă a veniturilor.

2. Conform declaraţiei de avere depusă de ARSENE IONEL la data de 23.04.2012, acesta a obţinut în anul 2011, venituri NETE de 8.780 lei, în calitate de director la firma privată ROTERCOM SRL Grumăzeşti (J27/2646/1994; CUI 6860829), actualmente in faliment, plus 1.756 lei în calitate de administrator la ROTERCOM PRESTIGE SRL Târgu Neamţ (J27/971/1995; CUI 7931790).

Conform aceleiaşi declaraţii, soţia ARSENE GABRIELA a obţinut venituri NETE identice, de la aceleaşi firme, în calitate de „DIR.MARCHETING” (ortografia îi aparţine!), respectiv „ADMINISTRATOR”.

Conform declaraţiei menţionate, ARSENE IONEL are datorii (credite) în valoare totală de 170.000 euro + 31.000 RON, contractate la BCR şi BANCPOST în 2007, cu scadenţă în 2017 şi 2032.

Pe 10 octombrie 2012, ARSENE IONEL depune o altă declaraţie de avere, cu două diferenţe majore faţă de anterioară:
– ca sursă a veniturilor este menţionată doar societatea ROTERCOM PRESTIGE SRL, la fel ca şi în cazul soţiei, firma ROTERCOM SRL fiind omisă de această dată;
– valoarea creditelor contractate la BCR este de 196.000 euro (150.000 + 46.000), valoare care nu coincide cu cea declarată anterior.

Indiferent de valoarea pe care o luăm în calcul, rata LUNARĂ calculată doar la suma de bază, fără dobândă, depăşeşte de câteva ori venitul lui ARSENE IONEL, chiar dacă acesta a crescut faţă de 2007.

3. Conform declaraţiei de avere depusă de ARSENE IONEL la data de 10.06.2013, în calitate de deputat al Parlamentului României, în anul 2012 a obţinut un salariu NET de 9.658 lei de la firma ROTERCOM PRESTIGE (calitate neprecizată), plus 1.566 lei de la Camera Deputaţilor.

Soţia alesului poporului, ARSENE GABRIELA, a câştigat suma de 10.536 lei de la aceeaşi firmă, ROTERCOM PRESTIGE SRL, tot în calitate neprecizată.

Aceeaşi declaraţie de avere menţionează trei credite, în valoare totală de 201.000 euro.

În condiţiile în care valoarea veniturilor din 2012 nu a cunoscut modificări semnificative faţă de 2012, raportul cu rata a rămas acelaşi.

4. În Monitorul Oficial al României, partea I, nr 177 din 1 aprilie 2013, pagina 10), este menţionat faptul că, în anul 2012, IONEL ARSENE (CNP 1720911274802) a donat partidului din care face parte, PSD, sumă de 33.000 lei, în două tranşe (pe 6 mai 2012 şi 16 octombrie 2012).

Recurgând la un calcul sumar, rezultă faptul că, în anul 2012, dintr-o leafă anuală de 11.224 lei, Ionel Arsene a achitat rate de minim 50.000 lei şi a mai donat 33.000 lei la partid!

5. În declaraţia de avere din 10 octombrie 2012, ARSENE IONEL menţionează un împrumut acordat în nume personal societăţii ROTERCOM SRL, în valoare de 2.263.283 lei (RON). Acest plasament nu apare în declaraţia de avere din 23 aprilie 2012, ceea ce sugerează că a fost înregistrat în perioada dintre cele două declaraţii. Şi probabil tot din leafa anuală de 11.224 lei!

6. Conform tabelului definitiv al creanţelor întocmit de lichidatorul judiciar în cazul falimentului ROTERCOM SRL, asociatul creditor ARSENE IONEL a fost înscris la masa credală cu suma de 2.254.570 lei. Dincolo de diferenţa dintre suma menţionată în declaraţia de avere şi cea consemnată de administratorul judiciar, rămâne un mister: cum a reuşit Ionel Arsene să „sponsorizeze” firma cu peste 22,5 miliarde lei vechi, sumă care echivalează cu venitul lui pe 200 de ani (calculat în funcţie de sumele declarate pentru anii 2011 şi 2012)?

Menţionez că raportul final privind lichidarea ROTERCOM SRL, publicat de lichidatorul judiciar în BPI 9619 din 31 mai 2013, ARSENE IONEL nu a recuperat niciun leu din creanţa respectivă, alţi creditori (printre care şi Finanţele) fiind „ţepuiţi” cu 1.974.861,70 lei.

La sesizare, am ataşat documentele invocate.

Aşa suna sesizarea trimisă (prin poştă) către ANI şi recepţionată de această instituţie pe 31 martie 2014. Deţin confirmarea de primire a sesizării şi sunt dispus să o prezint organelor de anchetă. Eventual procurorului care se ocupă de actualul Dosar ARSENE.