Încă o insolvenţă la care administratorul judiciar încalcă legea; autorul se numeşte Ana-Irina ŞARCANE (de la FIVE SPRL)

Irina-Sarcane

În condiţiile în care UNPIR (Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România) este o organizaţie al cărei principal obiectiv pare a fi colectarea „taxei de protecţie” de la membrii săi, nu este de mirare că din ce în ce mai mulţi administratori judiciari nu respectă termenele stabilite de instanţă şi încalcă prevederi ale Legii 85/2014. După exemplul de ieri, prezint unul şi azi, al practicianului FIVE SPRL (Ana-Irina ŞARCANE) în cazul insolvenţei GHIMAR DENS SRL Bucureşti (CUI: 18902871).

 Procedura de insolvenţă a fost deschisă pe 10 noiembrie 2015, la cererea creditorului BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK SA (Dosar nr.30462/3/2015, Tribunalul Bucureşti). Instanţa a stabilit data de 16 ianuarie 2016 drept termen limită de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost convocată pe 22 ianuarie 2016.

 Până ieri, 28 ianuarie 2016, Ana-Irina ŞARCANE – care se prezintă „avocat, fondatorul FIVE IPURL, este Partenerul care conduce serviciile de natură legală asociate procedurii insolvenţei” – nu a publicat tabelul preliminar al creanţelor. Nu a publicat nici „raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă”, dar în acest caz „s-a scos” prin publicarea unui anunţ care susţine că documentul respectiv ar fi fost depus la dosarul cauzei.

 Din păcate pentru administratorii judiciari, în cazul tabelului preliminar este OBLIGATORIE publicarea în BPI, dar poate se unesc (sub umbrela UNPIR) şi forţează modificarea legii, să nu mai aibă nici obligaţia aceasta. Să fie peste tot în lege exprimări de genul „administratorul judiciar POATE să…”

 Chiar dacă risc să enervez cititorii fideli, prezint din nou articolul 110-(3) din Legea 85/2014, poate îl reţine şi Ana-Irina ŞARCANE: „Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, publicat în BPI. După publicare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunările creditorilor„.

 În „buna tradiţie” a încălcării Legii 85/2014, Adunarea Creditorilor de la GHIMAR DENS SRL s-a desfăşurat, deşi nu se cunosc creditorii. La şedinţă nu a participat niciun creditor, dar în procesul verbal se spune că ar fi trimis voturi prin corespondenţă EXIMBANK (25,25% din masa credală, fără a se preciza valoarea creanţei) şi FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL – IFN SA (61,20%).

 Deşi au votat doar doi creditori, a fost ales un Comitet al Creditorilor cu 3 reprezentanţi! Pe lângă preşedintele FGCR IFN SA, din comitet mai fac parte membrii EXIMBANK şi IDP CONSTRUCT 2002 SRL. Cine e această firmă, ce creanţă deţine şi dacă a fost de acord să intre în comitet… ştie doar ŞARCANE. Şi tot numai ea ştie şi cine sunt ceilalţi creditori, dacă mai sunt.

 Această ilegală Adunare a Creditorilor a confirmat administratorul judiciar FIVE SPRL, iar onorariul a fost stabilit la „3.500 lei inclusiv TVA şi un onorariu de succes de 5% din sumele încasate din recuperările de creanţe şi valorificarea activelor debitoarei GHIMAR DENS SRL”.

 Şi astfel s-a scris „prima filă” din insolvenţa GHIMAR DENS SRL, firmă care în 2014 nu a avut angajaţi, nu a raportat venituri, ci doar cheltuieli de 177.780 lei, iar la finalul anului înregistra datorii totale de 3.654.634 lei. E o „primă filă” care ar trebui ruptă şi rescrisă… dar nu se va întâmpla aşa! (sursa foto: bursa.ro)