Insolvenţa ANGST RO: Compania controlată de Sorin Dumitru MINEA are datorii de 50,98 milioane lei… din care 86% către CEC BANK (documente ataşate)

ANGST RO SRL Buftea (CUI/CIF: 1594912) a intrat în insolvenţă pe data de 29 martie 2024, oficial la cererea creditorilor ABATORUL PERIS SA Voluntari (CUI/CIF: 40890617) şi PRIMO MIX FOOD SRL Bucureşti (CUI/CIF: 25751380), conform deciziei pronunţate de Tribunalul Ilfov în Dosarul nr.2321/93/2023 (deschis pe 21 septembrie 2023).

Tabelul preliminar a fost publicat de administratorul judiciar privizoriu cu o săptămână întârziere faţă de termenul limită stabilit de instanţă (3 iunie 2024) şi prezintă peste 90 de creditori şi o masă credală acceptată din prima de 50.980.462,63 lei.

Cel mai important creditor este CEC BANK, cu o creanţă teoretic garantată de 43.917.439,78 lei (86,1456% din total), urmat de Fisc – 1.296.306 lei şi salariaţi – 1.199.595,59 lei.

Chiar dacă administratorul judiciar privizoriu susţine că „sunt argumente solide puntru reuşita unui plan de reorganizare”, bilanţul aferent exerciţiului financiar 2023 şi Raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă arată că situaţia companiei deţinute de Liudmila MINEA (20%) şi Sorin Dumitru MINEA (80%) s-a degradat suspect de grav anul trecut.

Mai exact, în 2023 s-au înregistrat pierderi de 22.156.554 lei, la o cifră de afaceri de 27.568.364 lei, iar valoarea capitalurilor proprii a devenit negativă, de -10.449.220 lei, de la +11.707.335 lei în urmă cu un an… în principal din cauza scăderii valorii activelor imobilizate cu 15,75 milioane lei!

Prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 21 iunie 2024, iar următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.2321/93/2023, al debitoarei ANGST RO SRL, este programat pe 12 septembrie 2024. (sursa foto: bursa.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
ANGST RO SRL – Tabel preliminar al creanţelor

ANGST RO SRL – Raport privind cauzele şi împrejurarile care au dus la apariţia stării de insolvenţă