Insolvenţă italiano-bănăţeană de 21 milioane lei

Înfiinţată în noiembrie 2000, societatea DEL BONO & CO SA Timişoara (CUI: 13541024) are acţionariat italian, se ocupă cu „lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, dar deţine şi o carieră de piatră plus o balastieră, după cum susţine pe site-ul propriu.

Pe 27 decembrie 2016, firma bănăţeană a solicitat protecţia Legii 85/2014, precizând în cererea introductivă că „datorită diminuării veniturilor şi implicit a încasărilor, societatea a întâmpinat dificultăţi în onorarea obligaţiilor de plată faţă de furnizori de bunuri şi servicii”. Debitoarea a mai menţionat că intenţionează să depună un plan de reorganizare.

Judecătorul sindic Casiana Delia TODOR de la Tribunalul Timiş a admis cererea pe 9 ianuarie 2017, la propunerea debitoarei a numit ZRP INSOLVENCY (Elena COSMA) în funcţia de administrator judiciar provizoriu şi a stabilit data de 23 februarie 2017 drept termen limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor (Dosar nr.9387/30/2016). Prima Adunare a Creditorilor urmează a se întruni pe 20 martie 2017, ora 12.00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, str.Dimitrie Racoviţă nr.28-30, sector 2).

Sentinţa (de deschidere a insolvenţei) publicată în BPI nu precizează o valoare estimativă a datoriilor firmei DEL BONO & CO SA, dar bilanţul pe 2015 anunţă o masă credală generoasă, datoriile la finalul anului respectiv fiind de 21,39 milioane lei, mai mari decât cifra de afaceri (18,23 milioane lei). În plus, portalul instanţelor de judecată prezintă deja 20 de creditori care „s-au lipit” la dosarul de insolvenţă, iar printre aceştia se regăsesc firme importante din sectorul construcţiilor şi nu numai.

Acţionarul majoritar (91,5%) de la DEL BONO & CO SA Timişoara, firma italiană SAN GIORGIO SRL mai deţine participaţii la alte două societăţi din România:

  • DEL BONO INVEST SRL Timişoara (CUI: 17174656)
  • GENERAL AGREGATE SRL Timişoara (CUI: 13817910)

Următorul termen de judecată în Dosarul nr.9387/30/2016 este programat pe 23 martie 2017. (sursa foto: source.co.zw)


NOTĂ
:
Dacă aţi găsit o informaţie utilă în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact