Insolvenţă la BARBATI LTD; firma deţinută de Liviu Cristian IGNAT a încheiat anul 2023 cu pierderi de 1,24 milioane lei, datorii de 4,53 milioane lei şi capitaluri proprii negative

Firma de construcţii BARBATI LTD SRL Iaşi (CUI/CIF: 31914873) a intrat în insolvenţă pe data de 31 mai 2024, oficial la propria cerere, dar au mai existat două solicitări de aplicare a Legii 85/2014 împotriva acestei debitoare.

În documentaţia depusă la Dosarul nr.2635/99/2024, societatea ieşeană a susţinut că «valoarea datoriilor exigibile este în sumă totală de 2.808.616 lei», dar bilanţul pentru exerciţiul financiar 2023 prezintă o valoare a restanţelor financiare mult mai mare – 4.529.347 lei.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, EXPRESSS LICHIDATOR IPURL (practician propus de creditoarea EURO PIT COLECT METAL SRL, care a invocat o creanţă de 970.201,80 lei) va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 16 iulie 2024 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Înfiinţată în 2013, societatea BARBATI LTD SRL şi-a mutat sediul social de două ori pe parcursul unei luni din 2023: pe 31 octombrie 2023 a fost înregistrat la Piatra Neamţ, iar pe 22 noiembrie 2023 a revenit în Capitala Moldovei.

Chiar dacă, după o scurtă „rătăcire”, BARBATI LTD SRL a rămas la Iaşi, trebuie remarcat faptul că Eugenia ILIE-UNGUREANU a fost unic asociat şi administrator până pe 22 martie 2024, dată la care Liviu Cristian IGNAT (foto) a devenit patron şi unic administrator.

Pentru anul 2023, BARBATI LTD SRL a raportat 8 angajaţi, pierderi de 1.242.162 lei, la o cifră de afaceri de 2.298.083 lei (cea mai mică din ultimii 5 ani), datorii de 4.529.347 lei (3.102.527 lei cu un an în urmă) şi capitaluri proprii negative, de -885.643 lei… faţă de +2.201.387 lei la 31 decembrie 2022.