Insolvenţă la „Numărul 1 în curăţenie”… după o ciudată tentativă de lichidare voluntară; administratorul judiciar nu a publicat notificarea şi nici raportul prevăzut de lege

HANDYMAN COMPLETE SERVICES SRL Bucureşti (CUI: 27628180) a fost înfiinţată în octombrie 2010, sub numele BUGBUSTERS CLEAN SRL, de către Tudor CHIRU. Redenumită în 2011, societatea este deţinută acum de Florin CHIRU – 90,91% şi Tudor CHIRU (9,09%), atribuţii de administrator având doar asociatul majoritar.

Pe 11 februarie 2016, cei doi asociaţi au emis o hotărâre de dizolvare şi lichidare a firmei fără numirea unui lichidator (publicată în Monitorul Oficial). Conform acestui document, activele societăţii (un teren, o construcţie, utilaje şi alte bunuri) urmau să treacă „în patrimoniul asociatului Florin CHIRU, de la momentul radierii societăţii”, în timp ce „pasivul patrimonial al societăţii se va stinge întrucât societatea nu are datorii faţă de terţi„. Afirmaţia despre datorii este curioasă pentru că bilanţul pe anul 2015 indică restanţe financiare de 2.784.666 lei.

Fără să existe o altă decizie (de anulare a hotărârii respective), nu numai că nu s-a trecut la dizolvarea şi lichidarea firmei de curăţenie, ci aceasta a încercat să-şi extindă activitatea în 2016… din moment ce numărul de angajaţi a crescut de peste 2,5 ori. Partea proastă este că s-au majorat doar cheltuielile, în timp ce veniturile au scăzut drastic faţă de anul anterior, astfel că exerciţiul financiar a fost încheiat cu pierderi de 1.149.241 lei şi cu datorii de 4.432.045 lei.

Deşi situaţia era critică încă de anul trecut, HANDYMAN COMPLETE SERVICES SRL a solicitat protecţia Legii 85/2014 abia pe 22 iunie 2017, menţionând în cererea introductivă că „se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile în sumă totală de 4.321.810, 78 lei, către bugetul statului şi diverşi creditori”.

Judecătorul sindic Vasile FIŢIGĂU a admis cererea pe 19 iulie 2017 şi a numit în funcţia de administrator judiciar provizoriu practicianul propus de debitoare – DUMITRESCU ŞI DINU INSOLVENCY SPRL (Dosarul nr.22580/3/2017). Acesta nu a publicat până în prezent notificarea privind deschiderea procedurii, deşi au trecut 40 de zile de la pronunţarea sentinţei, iar termenul de înscriere la masa credală expiră peste 3 zile, pe 1 septembrie 2017. DUMITRESCU ŞI DINU INSOLVENCY SPRL ar fi trebuit să întocmească şi să publice şi raportul prevăzut de lege prin care să propună trecerea la faliment sau continuarea perioadei de observaţie.

HANDYMAN COMPLETE SERVICES SRL se laudă pe site-ul propriu că este „Numărul 1 în curăţenie”. Desigur nu există niciun top/studiu care să susţină această afirmaţie (mincinoasă şi sancţionabilă din punct de vedere al regulilor privind publicitatea), explicaţia prezentată pe site fiind chiar amuzantă: „clienţii noştri ne consideră NUMĂRUL 1 pe piaţa de servicii de curăţenie sub aspectul GRIJA FAŢĂ DE CLIENT”.

Data trecută a mers şmecheria cu lichidarea voluntară

Demn de semnalat este faptul că Florin CHIRU nu este la prima tentativă de dizolvare şi lichidare a unei firme. Astfel, în august 2015, în calitate de unic asociat, a decis dizolvarea şi radierea HANDYMAN CLEANING SRL (CUI: 17969180), fosta ART D’OR SRL, precizând în hotărârea respectivă (din 24 august 2015) că „societatea nu are datorii faţă de terţi„. Totuşi, bilanţul pe 2015 prezintă restanţe financiare de 3.019.678 lei. Firma a fost radiată pe 25 februarie 2016.

Chiar dacă a fost nereuşită, încercarea de lichidare voluntară a firmei HANDYMAN COMPLETE SERVICES SRL are şi o parte bună: hotărârea respectivă prezintă toate activele deţinute la acel moment (februarie 2016), ceea ce îl va ajuta pe Florin Alexandru DUMITRESCU – avocat care a împrumutat DUMITRESCU ŞI DINU INSOLVENCY SPRL cu 1,6 milioane lei şi pe un fost director de la Aeroportul Bucureşti cu 600.000 lei – să afle dacă Florin CHIRU a întrăinat câte ceva între timp. Am glumit, domnule DUMITRESCU… ştiu că nu pentru asta aţi fost propus administrator judiciar!

Dacă se respectă termenele stabilite de Tribunalul Bucureşti, tabelul preliminar al creanţelor ar trebui să fie întocmit şi publicat până 21 septembrie 2017, iar prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 26 septembrie 2017. Cred că şi judecătorul sindic a avut ceva îndoieli că se vor respecta aceste date, din moment ce a fixat următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.22580/3/2017 abia pe 6 decembrie 2017. (sursa foto: facebook.com/handymanro)