Insolvenţă la o firmă cu 165 de angajaţi şi datorii certe de 13 milioane lei; Poliţia a solicitat suspendarea soluţionării cauzei!

Metalcomp

METALCOMP INTERNATIONAL SRL Arad (CUI: 11291754) a fost înfiinţată în 1998, este controlată de Octavian Iovu Ioan IOVĂNUŢ (55 de ani) şi are ca domeniu principal de activitate recuperarea şi reciclarea deşeurilor şi resturilor metalice feroase şi neferoase, hârtie-carton şi plastic. După cum susţine pe site-ul propriu, deţine „cele mai performante echipamente pentru dezmembrări şi transformarea deşeurilor (echipamente uzate, autovehicule, etc) în metale”, iar din 2007 „a investit în tehnologie de construcţii, demolări şi transport, deţinând astăzi o flotă de 125 de autovehicule şi peste 100 de containere pentru transport containerizat”.

 Indicatorii financiari ai societăţii arădene au suferit fluctuaţii mari de la an la an. Totuşi, 2013 şi 2014 s-au asemănat, ambii ani fiind încheiaţi cu pierderi, în timp ce cifra de afaceri a avut o variaţie de sub 5%. Datele financiare pentru 2015 încă nu sunt disponibile, dar nu pare a fi fost anul revirimentului din moment ce, pe 23 februarie 2016, METALCOMP INTERNATIONAL SRL s-a cerut în insolvenţă.

METALCOMP-INTERNATIONAL-10-ani-600

În documentaţia depusă la Dosarul nr.774/108/2016 se precizează că „pasivul său exigibil invocat este de peste 13.000.000 lei„, valoare care a determinat judecătorul sindic Cristian Desideriu DEBRENI de la Tribunalul Arad să admită fără ezitări cererea debitoarei. În calitate de administrator judiciar provizoriu a fost numit practicianul EXPERT SPRL Arad (Dana Simona ANGHEL), „cu o retribuţie de 5.000 lei (respectiv 1.000 lei/lunar), până la prima adunare a generală a creditorilor”, iar termenul de înscriere la masa credală a fost stabilit pentru 20 mai 2016.

 În sentinţa pronunţată pe 7 martie 2016, judecătorul sindic menţionează că prima şedinţă a Adunării Creditorilor este convocată pe 20 iulie 2016, ora 10:00, la sediul debitorului, dar subliniază faptul că „în cazul în care, datorită numărului mare de creditori, nu este asigurat cvorumul de prezenţă la prima adunare generală a creditorilor, fixează data următoarei sedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 03.08.2016, ora 10, la sediul debitorului si convoacă creditorii debitorului”. Mai mult, Cristian Desideriu DEBRENI atrage atenţia administratorului judiciar provizoriu „asupra obligaţiei respectării termenelor de procedură stabilite” şi „pune în vedere acestuia ca, pentru orice sedinţă a adunării generale a creditorilor pe care o va realiza în această procedură, raportat la numărul mare de creditori declaraţi de către debitor, convocarea care urmează a fi realizată si publicată în BPI de către practicianul în insolvenţă să conţină în concret o dublă convocare:

– prima convocare aferentă pentru prima sedinţă, la care se va urmări respectarea cvorumului de prezenţă si de vot, respectiv

– a doua convocare, aferentă unei a doua sedinţe a adunării generale a creditorilor cu aceiasi ordine de zi, care se impune a fi ţinută, în raport de o eventuală lipsă de cvorum de prezenţă a creditorilor la prima sedinţă convocată”.

 Interesant este faptul că IPJ Arad – Direcţia de Criminalitate Economică a solicitat „suspendarea solutionării cauzei ce face obiectul Dosarului 774/108/2016 (insolvenţa – n.r.) până la soluţionarea dosarului penal 195/P/2016″, aspect menţionat de administratorul judiciar în raportul de activitate pe perioada 7 martie – 7 aprilie 2016. Practicianul în insolvenţă precizează că, pe 5 aprilie 2016, „a solicitat indicarea temeiului legal şi a informaţiilor cu privire la începerea urmăririi penale împotriva vreunei persoane”, dar „până la data raportului (8 aprilie 2016 – n.r.) nu s-a primit răspuns din partea IPJ Arad”. (sursa foto: metalcomp.ro)