Instanţa a decis atragerea răspunderii personale a unui lider sindical… în urma falimentului filialei CNSLR FRĂŢIA; are de plătit 297.332 lei

La Tribunalul Galaţi se află pe rol un ciudat dosar de faliment, cel deschis la data de 4 aprilie 2016 împotriva debitoarei UNIUNEA JUDEŢEANA CNSRL „FRĂŢIA” GALAŢI (CUI: 3952235) – Dosarul nr.1455/121/2016. În primul rând, judecătorul sindic Aurel GĂITAN nu pare că şi-a pus problema dacă Legea 85/2014 se aplică şi unor astfel de entităţi juridice (fără activitate economică)… asta şi pentru că debitoarea nu a depus întâmpinare la cererea formulată de Fisc.

Mai mult, instanţa a dispus direct deschiderea procedurii simplificate de faliment, aşa cum a solicitat AJFP Galaţi, creditor care a invocat o creanţă de 78.892 lei – „conform declaraţiilor debitoarei privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat si deciziilor de calcul accesorii”.

Lichidatorul judiciar (provizoriu şi apoi confirmat) CREŢU LAURA INSOLV IPURL şi-a bătut joc de lege, de instanţă şi de creditori, nerespectând termenele stabilite prin decizia de deschidere a procedurii din 22 iunie 2016. Astfel, data de 8 august 2016 a fost stabilită drept termen de verificare a creanţelor, întocmire si publicare în BPI a tabelului preliminar. Laura CREŢU a publicat tabelul preliminar pe 26 august 2016, la 10 zile după prima Adunare a Creditorilor. Legea precizează că adunările creditorilor se pot organiza numai după publicarea tabelului preliminar.

Deşi este datat 25 iulie 2016, raportul privind cauzele falimentului a fost publicat în BPI abia pe 14 decembrie 2016, iar documentul precizează că reprezentantul debitoarei, preşedintele Ştefan FRUNZĂ, nu a predat documentele prevăzute de lege, iar concluzia lichidatorului judiciar este următoarea:

reprezentantul statutar al debitoarei a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice întrucât la finele anului 2015 debitoarea deţinea în patrimoniu active imobilizate în cuantum de 66.873 lei şi active circulante în valoare totală de 35.464 lei, compuse din 1.559 lei disponibilităţi băneşti şi 33.905 lei creanţe

Pe 8 mai 2017, Laura CREŢU depune cerere de atragere a răspunderii personale împotriva pârâtului Ştefan FRUNZĂ şi solicită „să se dispună ca pasivul neîndestulat în cadrul procedurii simplificate de insolvenţă a debitoarei, în cuantum de 297.332,07 lei să fie suportat de pârât, din patrimoniul propriu„.

Suma de 297.332,07 lei este cea din tabelul definitiv al creanţelor, surprinzător fiind faptul că nu Fiscul este cel mai mare creditor, ci Primăria Galaţi, care a revendicat suma de 192.875 lei (iniţial a pretins că are de recuperat 298.876 lei, dar apoi a revenit cu o cerere rectificativă).
După cum se poate observa din sentinţa pronunţată de acelaşi Aurel GĂITAN pe 20 septembrie 2017, între lichidatorul Laura CREŢU şi pârâtul Ştefan FRUNZĂ a existat un conflict – o ţigăneală, mai degrabă – afirmaţiile acestora fiind de multe ori în contradictoriu. Interesantă în această dispută este povestea autoturismului SKODA OCTAVIA care figura în evidenţele organizaţiei sindicale:

  • Lichidatorul acuză debitoarea că nu a predat activul (autoturismul)
  • Ştefan FRUNZĂ precizează că maşina a fost furată şi prezintă documente care atestă că a depus reclamaţie la IJP Galaţi
  • Liderul sindical susţine că „printr-o discuţie pe care am avut-o cu un recuperator al firmei de leasing, acesta mi-a confirmat faptul că a fost identificată persoana care a furat autoturismul„. Cu toate acestea, nu se pomeneşte nimic de recuperarea maşinii, iar PORSCHE LEASING s-a înscris la masa credală cu 17.297,63 lei – ultimele 3 rate lunare pe care le mai avea de achitat organizaţia sindicală… deşi FRUNZĂ a mai afirmat că firma de leasing „si-a încasat prima de asigurare”

Pe 20 septembrie 2017, judecătorul sindic a admis cererea lichidatorului şi a decis că Ştefan FRUNZĂ trebuie să plătească „din averea proprie” suma de „297.332,07 lei reprezentând contravaloare pasiv neîndestulat”. Decizia poate fi atacată „cu apel în termen de 7 zile de la comunicare”.

Dacă această sentinţă nu este atacată şi, astfel, rămâne definitivă sau este confirmată de Curtea de Apel Galaţi, mai apare o problemă. Legea 85/2014 spune aşa:

Persoana împotriva căreia s-a pronunţat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii nu mai poate fi desemnată administrator sau, dacă este administrator în alte societăţi, va fi decăzută din acest drept timp de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii

Prin urmare, întrebarea este următoarea: ce funcţie nu va avea voie să mai ocupe Ştefan FRUNZĂ timp de 10 ani, cea de lider sindical, de administrator de firmă sau ambele? (sursa foto: cnslr-fratia.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
CNSRL FRĂŢIA Galaţi – tabel definitiv al creanţelor

Ştefan FRUNZĂ (CNSRL FRĂŢIA Galaţi) – sentinţă de atragere a răspunderii personale