Ion GHEORGHICIUC şi Zîna CONDREA trebuie să plătească datoriile LKV TIR… în valoare de 16,23 milioane lei (document ataşat: sentinţa de atragere a răspunderii)

LKV TIR SRL Bajura (CUI/CIF: 26379758) a intrat în insolvenţă pe 11 septembrie 2014, s-a trecut rapid la faliment, iar pe 17 aprilie 2015 a fost înregistrat Dosarul asociat nr.2115/40/2014/a13, care reprezintă cerere de atragere a răspunderii personale împotriva pârâţilor Ion GHEORGHICIUC şi Zîna CONDREA, formulată de lichidatorul judiciar CII APETREI MĂRIOARA.

După mai bine de 6 ani, judecătorul sindic Constantin TĂUTU de la Tribunalul Botoşani a pronunţat următoarea sentinţă:

Dispune ca pasivul rămas neacoperit al debitoarei LKW TIR SRL. Bajura, Botoşani, în valoare de 16.230.895 lei, să fie suportat din averea proprie a pârâţilor CONDREA Zîna şi GHEORGHICIUC Ion

Sentinţa – pronunţată pe 29 iunie 2021 şi publicată în BPI pe 7 septembrie 2021 – nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în 7 zile de la comunicare.

DOCUMENT ATAŞAT:
Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului şi a altor persoane