IPTANA: Masă credală de 35,55 milioane lei, salarii neachitate de 4,5 milioane lei; niciunul din cei 421 de acţionari nu s-a prezentat la AGA

Înfiinţată în anul 1953 sub denumirea Institutul de Proiectări Hidrotehnice şi Drumuri (IPHD), redenumită Institutul de Proiectari Transporturi Auto, Navale şi Aeriene în 1966, actuala societate IPTANA SA Bucureşti (CUI: 1583816) a fost privatizată în 1999, când pachetul majoritar de acţiuni a fost preluat de către Asociatia Salariatilor si Conducerii. În perioada comunistă, a proiectat cea mai mare parte a drumurilor, porturilor şi aeroporturilor construite în România.

Anul trecut, IPTANA SA a consemnat cea mai mică cifră de afaceri din ultimii 16 ani, cel mai mic număr de salariaţi şi cele mai mari datorii de după privatizare. Valoarea capitalurilor proprii la finalul anului trecut a fost, totuşi, pozitivă, dar asta în principal datorită activelor imobilizate – aproape 22 milioane lei şi a stocurilor – 11,33 milioane lei (valoare suspect de mare şi posibil supraevaluată).

Pe 16 iunie 2017, IPTANA SA a solicitat protecţia Legii 85/2014, dar asta după ce mai mulţi creditori, cel mai important fiind BANCA TRANSILVANIA, au depus cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă. Decizia judecătorului sindic Mihaela PAICU de la Tribunalul Bucureşti a fost pruonunţată pe 23 iunie 2017, iar practicianul propus de bancă, CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a preluat atribuţiile de administrator judiciar provizoriu – Dosarul nr.21477/3/2017. Că nu prea şi-a îndeplinit aceste atribuţii… e o altă discuţie!

Pe 3 august 2017 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care trebuia să desemneze administratorul special şi să-i stabilească o remuneraţie. Conform procesului verbal publicat în BPI de CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, niciunul din cei 421 de acţionari nu s-a prezentat la întrunire, deşi locul de defăşurare era sediul IPTANA! Prin urmare, a rămas ca AGOA să se întrunească, conform convocatorului, a doua zi, 4 august 2017, tot la la sediul IPTANA. Administratorul judiciar provizoriu nu a mai catadicsit să publice procesul verbal de la a doua convocare, situaţie care ridică mai multe semne de întrebare!

A doua bilă neagră pentru administratorul judiciar provizoriu este raportul privind cauzele insolvenţei, document pe care nu l-a întocmit la timp, motiv pentru care a solicitat instanţei o prelungire a termenului de depunere cu 40 de zile, probabil pe ideea „dacă mă confirmă Adunarea Creditorilor, depun raportul; dacă nu – NU!„.

Chiar dacă este datat 18 august 2018, tabelul preliminar al creanţelor a fost publicat pe 21 august 2017, cu o întârziere de 3 zile faţă de termenul limită stabilit de instanţă. Totuşi, CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a reuşit să publice în BPI acest document înainte de Adunarea Creditorilor… ceea ce e o realizare!

Tabelul preliminar confirmă situaţia dezastruoasă a societăţii, masa credală acceptată din prima fiind de 35.547.890,23 lei, sumă care depăşeşte cifra de afaceri cumulată a ultimilor 3 ani. Cel mai important creditor este Fiscul, cu 18,67 milioane lei, adică 52,53% din masa credală – acest procent a creat panică la CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, pentru că instituţiile statului (D.G.R.F.P Bucureşti în acest caz) au o procedură mai complicată de desemnare a administratorilor judiciari şi nici nu acceptă onorariile foarte mari pe care, de obicei, le solicită practicienii propuşi de debitoare sau de un creditor important.

BANCA TRANSILVANIA, creditor care a solicitat deschiderea procedurii şi a impus CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL în funcţia de administrator judiciar provizoriu, are de recuperat 8,82 milioane lei, adică „numai” 24,82% din masa credală, cu menţiunea că „suma de 8.591.990,13 lei reprezintă creanţă nescadentă„. Teoretic, creanţele deţinute de Fisc şi BANCA TRANSILVANIA sunt garantate.

Dacă la Fisc nu ne mai miră nimic, surprinzător de mare este suma aferentă creanţelor salariale – 4.569.774,71 lei, iar în document se menţionează că 209 salariaţi „înscrişi din oficiu, conform evidenţelor contabile” au de recuperat 4.406.236 lei (12,40% din masa credală), ceea ce înseamnă o medie de 21.082 lei/salariat şi conduce la ideea că e vorba de salarii neachitate pe vreo jumătate de an! La ceaştia se mai adaugă alţi 7 (foşti) angajaţi, înscrişi individul.

Prima şedinţă a Adunării Creditorilor este programată pe 24 august 2017, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, str.Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, sector 2), dar probabil nu se vor lua decizii importante din moment ce raportul privind cauzele insolvenţei nu este întocmit (prin urmare, sare de pe ordinea de zi), iar Fiscul va solicita prorogarea discuţiei privind confirmarea administratorului judiciar. Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.21477/3/2017 este programat pe 27 octombrie 2017. (sursa foto: panoramio.com)

DOCUMENT ATAŞAT:
IPTANA SA – tabel preliminar al creanţelor