ISROM IMPEX a intrat în insolvenţă; asociaţii BINŞELAN au împrumutat firma… cu penalităţi de 1% pe zi! Pentru o restanţă de 385.190 lei, accesoriile se ridică la 1.278.751 lei; stopajul la sursă depăşeşte un milion de lei (document ataşat)

ISROM IMPEX SRL Oradea (CUI/CIF: 2721283) a intrat în insolvenţă la propria cerere, motivul invocat de debitoare fiind acesta:

Datoriile pe termen scurt către bănci ale societăţii se ridică la data de 31.08.2022 la suma totală de 2.806.202 lei, iar cele pe termen lung sunt în cuantum de 430.147 lei. De asemenea, societatea are datorii către salariaţii acesteia în cuantum de 465.886 lei, către furnizori în cuantum de 1.534.202 lei, iar către asociaţi – 385.240 lei. Pe lângă aceste datorii, societatea mai are de achitat către bugetul de stat suma de 2.047.891 lei

Conform site-ului ANAF, datoriile la stat sunt de 2.458.151 lei (la 30 septembrie 2022) şi includ o componentă semnificativă, probabil majoritară, de stopaj la sursă… dar nu aceasta este marea surpriză!

Sentinţa de deschidere a procedurii precizează că asociaţii Daniela BINŞELAN (1%) şi Mihail BINŞELAN (99%) au încheiat cu societatea un contract de creditare prin care «s-au obligat să acorde sume de bani cu titlu de împrumut, la nevoie, în vederea finanţării activităţii curente a debitorului, beneficiar al împrumutului, până la un plafon maximal stabilit la echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro».

Documentul menţionat mai spune aşa:

  • În temeiul contractului, creditorii au acordat debitoarei împrumuturi în valoare totală de 633.804,97 lei, din care a fost achitată suma de 248.614,83 lei, rămânând un rest de plată neachitat – debit principal – în valoare de 385.190,14 lei.
  • La debitul principal, în acord cu prevederile cap.III alineatul al 3-lea din contractul de împrumut, conform căruia în situaţia în care împrumutatul nu restituie împrumutul la scadenţă, va suporta penalităţi de întârziere de 1% pe zi de întârziere, până la data restituirii, s-au calculat accesorii pentru neplata la scadenţă în valoare totală de 1.278.750,91 lei.
  • Rezultă că la data formulării prezentei cererii creditorii faţă de societatea debitoare o creanţă în valoare totală de 1.663.941,05 lei.

Nu scrie în sentinţă, dar probabil că împrumutul acordat de asociaţii BINŞELAN este garantat – firma deţinea la 31 decembrie 2021 active imobilizate de 2.919.747 lei.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 12 decembrie 2022 este termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3439/111/2022, al debitoarei ISROM IMPEX SRL, este programat pe 9 februarie 2022.

DOCUMENT ATAȘAT:
ISROM IMPEX SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenței în formă generală

CITIŢI ŞI:
La 30 de ani de la înfiinţare, ISROM IMPEX şi-a cerut insolvenţa; patronul Mihail BINŞELAN are la dispoziţie… 5 firme de rezervă