Judecătorul sindic a remarcat „profitul fabulos” de 3 milioane lei, dispariţia creanţelor de 2,57 milioane lei şi a lichidităţior de 559.420 lei… dar a admis cererea de intrare direct în faliment depusă de firma deţinută (99%) de Paula Adriana ENĂCHIUC… pentru datorii la stat de 130.000 lei

Înfiinţată în martie 2019 de Csaba-Ciprian PAPP şi Zoltan-Levente PETER, societatea MIRAGE BET GAMES SRL Târgu Mureş (CUI/CIF: 40267270) este deţinută din decembrie 2021 de Paula Adriana ENACHIUC (99%; foto) şi Marin CURTA (1%), care au preluat-o de la Emil-Adrian MAXIM. Tot atunci, CURTA a devenit (unic) administrator, înlocuindu-l pe MAXIM.

Având ca obiect principal de activitate „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”, MIRAGE BET GAMES SRL a declarat profit net de 2.109.820 lei în 2019, de 1.394.090 lei în 2020 şi de 3.006.643 lei în 2021, demn de remarcat fiind faptul că la 31 decembrie 2021 înregistra datorii de 160.815 lei, creanţe de 2.566.218 lei şi 559.420 lei în casă şi conturi la bănci… după ce, cu un an în urmă, avea lichidităţi de 1.106.510 lei şi creanţe de 549.509 lei.

În 2022, activitatea firmei a înregistrat un regres, dar exerciţiul financiar a fost încheiat tot cu profit (35.654 lei, la o cifră de afaceri de 621.384 lei)… numai că activele circulante aproape au dispărut (de la 3.125.638 lei la finalul anului 2021), fiind raportate creanţe de 31.702 lei şi disponibilităţi de 10.885 lei… şi datorii de 135.728 lei!

Pe 10 februarie 2023, MIRAGE BET GAMES SRL a solicitat intrarea direct în faliment, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.37/1371/2023 că „activitatea a fost una profitabilă până în anul 2021, când pe fondul pandemiei a înregistrat pierderi aflându-se în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile. În prezent debitoarea înregistrează datorii în cuantum de 130.000 de lei ce nu pot fi achitate, activitatea debitoarei fiind paralizată fără şanse de redresare”.

Judecătorul sindic Adrian Mihai CÂRSTEA de la Tribunalul Comercial Mureş a observat că „situaţia financiară a debitoarei în ultimii trei ani anteriori formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei a fost una deosebit de prosperă, aceasta înregistrând un profit fabulos în anul 2021″, a remarcat şi „dispariţia imobilizărilor corporale” sau „reducerea cuantumului creanţelor, respectiv reducerea sumelor existente în casă şi conturi la bănci”… dar a admis cererea debitorei, cu următoarele menţiuni:

  • Revine lichidatorului judiciar sarcina de a analiza în cuprinsul raportului privind cauzele şi împrejurările ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a modalităţii în care au dispărut lichidităţile din patrimoniul debitoarei, precum şi a identificării eventualelor persoane responsabile în acest sens
  • Totodată, lichidatorul judiciar urmează să analizeze situaţia dividendelor distribuite către asociaţii debitoarei în anul anterior deschiderii procedurii insolvenţei, precum şi implicaţiile plăţilor efectuate cu acest titlu raportat la incapacitatea de plată a debitoarei survenită ulterior

În funcţia de lichidator judiciar provizoriu a fost desemnat practicianul propus de debitoare CORELI CONSULT IPURL, iar termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 26 aprilie 2023. (sursa foto: facebook.com/jollie.paula)