Insolvenţă la firma deţinută de Georgiana Laura NICOARĂ şi administrată de Horea-Radu NICOARĂ; în cererea introductivă, debitoarea a invocat… profitul net de 984.262 lei din 2021!

KONS STEEL HALE SRL Cluj-Napoca (CUI/CIF: 35109648) a intrat în insolvenţă (la propria cerere), conform ciudatei decizii a judecătorului sindic Carmen Ramona CIOLPAN – Dosarul nr.1197/1285/2022.

Sentinţa de deschidere a procedurii este surprinzătoare pentru că motivarea debitoarei a fost următoarea:

  • Situaţia economică precară a societăţii rezultă din documentele care însoţesc prezenta cerere. Cea mai bună imagine cu privire la activitatea desfăşurată este redată de analizarea contului de profit şi pierdere, document contabil care sintetizează într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile societăţii într-o perioadă determinată.
  • Potrivit contului de profit şi pierdere situaţia financiară la data de 31.12.2021 era următoarea: Venituri totale – 4.489.206 lei; Cheltuieli totale – 3.469.489 lei.
  • Contul de profit şi pierdere înregistrează, la finele exerciţiului financiar 2021, valoarea de 984.262 lei – profit.
  • Datoriile curente ale societăţii la data de 31.12.2021 erau de 313.940 lei, compuse din: furnizori restanţi – 95.858 lei, datorii către bugetul de stat – 14.469 lei, datorii cu salariile – 5.426 lei, sume datorate acţionarilor – 198.187 lei.

Pe lângă faptul că datoriile sunt foarte mici (raportate la cifra de afaceri), debitoarea omite să spună că acelaşi Cont de profit şi pierdere arată că anul 2021 a fost încheiat cu active circulante de 2.313.661 lei… din care 1.429.318 lei în casă şi conturi. Altfel spus, KONS STEEL HALE SRL îşi putea plăti datoriile… de 4,5 ori. Desigur, dacă banii din acte existau şi în realitate.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, PHOENIX OMEGA IPURL (practicianul propus de debitoare) va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 17 februarie 2023 este termenul limită de înscriere la masa credală.

Societatea KONS STEEL HALE SRL a fost înfiinţată în 2015, de Georgiana Laura NICOARĂ, cu numele iniţial de ELEPHANT DESIGN SRL şi urma să presteze activităţi de design specializat.

La finalul lunii mai 2020, numele a fost schimbat în KONS STEEL HALE SRL, iar în octombrie 2021 s-a oficializat schimbarea obiectului principal de activitate în „Lucrari de construcţii ale clădirilor rezidentiale şi nerezidenţiale”. În februarie 2022, Georgiana Laura NICOARĂ a renunţat la funcţia de administrator, preluată de Horea-Radu NICOARĂ.

Pentru eventuala mutare a afacerii (ţeapa clasică), cei doi NICOARĂ au la dispoziţie 5 firme: BAUTRUST SRL (CUI/CIF: 16176225), CHB CONSTRUCT SRL (CUI/CIF: 20227831), HALLEN BAU KONS SRL (CUI/CIF: 14321507), NIRMANA DESIGN & BUILD SRL (CUI/CIF: 37465048) şi SEAR SRL (CUI/CIF: 23384610). Toate au sediul social în Capitala Ardealului. (sursa foto: kons-steel.ro)