La sesizarea SUPERVIZOR.ro, judecătorul sindic a blocat demersul „jegos” al lichidatorului judiciar; am informat şi Fiscul cu privire la mizeriile practicianului şi la banii furaţi din firmă

Societatea BLOCCO 86 SRL Dorobanţi (CUI/CIF: 31020962) a intrat direct în faliment (la propria cerere), iar Fiscul este principalul creditor, cu 812.533 lei (99% din masa credală), dar surpriza mare este că tabelul preliminar a fost publicat de lichidatorul judiciar provizoriu CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL pe data de 11 noiembrie 2021… în condiţiile în care termenul limită pentru înscrierea la masa credală – stabilit de instanţă şi comunicat în notificare – a fost 19 noiembrie 2021!

Pentru prima Adunare a Creditorilor, devansată fără nicio explicaţie, lichidatorul judiciar a propus închiderea procedurii, numai că AJFP Arad nu a fost de acord, considerând că „această decizie este prematură”.

O posibilă explicaţie pentru graba practicianului ar putea fi următoarea: BLOCCO 86 SRL a încheiat anul 2020 cu active circulante de 985.686 lei, din care 892.267 lei în casă şi conturi la bănci… şi nu se ştie ce s-a întâmplat cu banii respectivi.

Din păcate, CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL nu a publicat Raportul privind cauzele falimentului… poate tocmai pentru a ascunde „subiectul” lichidităţilor de 892.267 lei. Desigur, Legea 85/2014 nu prevede obligativitatea publicării acestui document în BPI, dar o astfel de atitudine (lipsă de transparenţă) manifestă, de obicei, practicienii cu o slabă pregătire profesională sau cei care au de ascuns ceva.

Parcă pentru a demonsta că este în cârdăşie cu debitoarea şi are ca principal obiectiv „îngroparea mortului” BLOCCO 86 SRL, lichidatorul judiciar a ignorat punctul de vedere al creditorului majoritar şi a propus instanţei – pentru termenul din 17 ianuarie 2022 – închiderea procedurii, „descărcarea lichidatorului judiciar” şi „radierea debitorului”!

Demn de semnalat este faptul că în citaţia publicată în BPI (nr.608/12.01.2022) se preciza foarte clar: «cu menţiunea pentru creditori de a se prezenta în vederea audierii cu privire la avansarea sumelor necesare continuării procedurii, în caz contrar se va proceda la închiderea procedurii»!

Se poate leste observa din aceste acţiuni că lichidatorul judiciar a urmărit închiderea procedurii fără ca Fiscul (creditorul majoritar) să mai apuce să depună cerere de atragere a răspunderii personale împotriva fostului administrator Zsolt CSANYI… care a furat angajaţilor (prin stopajul la sursă) şi probabil nu numai pe aceştia.

Am informat judecătorul sindic cu privire la demersul „jegos” al aşa-zisului specialist în insolvenţe CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL şi, spre lauda lui, magistratul nu a dispus închiderea procedurii şi a stabiliat un nou termen de judecată pe 4 aprilie 2022, „pentru a se pune în discuţia practicianului informarea depusă la dosar (de SUPERVIZOR.ro – n.r.) şi pentru continuarea demersurilor procedurale” – Dosar nr. 2877/108/2021.

Desigur, am sesizat şi Fiscul. Dacă sunteţi din Arad şi auziţi nişte urlete dinspre strada Tudor Vladimirescu… să ştiţi că sunt de la RAVA!