LENIPINT TRANS a intrat direct în faliment

Societatea LENIPINT TRANS SRL Oradea (CUI/CIF: 26353715) a intrat direct în faliment, la propria cerere, iar sentinţa pronunţată în Dosarul nr.421/111/2021 spune, printre altele, că «la data de 31.12.2020, debitoarea avea datorii scadente în cuantum de 2.332.215,47 lei, iar disponibilităţile băneşti nu erau suficiente pentru acoperirea datoriilor».

În cadrul procedurii simplificate, CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ GAJA GHEORGHE, practicianul propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de lichidator judiciar provizoriu, iar data de 15 martie 2021 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Înfiinţată în decembrie 2009, LENIPINT TRANS SRL a raportat pentru 2019 un număr mediu de 36 angajaţi, profit net de 256.995 lei, la o cifră de afaceri de 15.894.781 lei, active imobilizate de 4.652.203 lei, datorii de 5.775.837 lei şi capitaluri proprii negative, de -273.851 lei. (sursa foto: facebook.com – LENIPINT TRANS)