LUDWIG PFEIFFER: Insolvenţă cu datorii declarate de 82 milioane lei; debitoarea susţine că falimentul CITY INSURANCE a avut un impact negativ de peste 10 milioane lei (document ataşat: sentinţa de deschidere a procedurii)

LUDWIG PFEIFFER SRL Timişoara (CUI/CIF: 16638243) a intrat în insolvenţă (oficial la propria cerere), conform deciziei pronunţate de Tribunalul Timiş pe data de 28 martie 2023.

În documentaţia depusă la Dosarul nr.1021/30/2023, debitoarea a precizat că totalul datoriilor este de 81.978.891 lei, cu următoarea structură:

  • creanţe salariale – 673.393 lei
  • creanţe bugetare – 8.679.812 lei
  • creanţe bancare – 6.486.363 lei
  • creanţe chirografare – 66.139.323 lei

Demn de semnalat este faptul că LUDWIG PFEIFFER SRL susţine că una din cauzele (externe) care au determinat intrarea în incapacitate de plată este «falimentul companiei de asigurări CITY INSURANCE SA, care a condus la anularea poliţelor de asigurare emise pe relaţia cu clienţii LUDWIG PFEIFFER SRL (în ceea ce priveşte garanţiile de buna execuţie), cu consecinţa reţinerii de către beneficiari din facturile de lucrări cu procente de până la 19% din valoarea acestora – impactul estimat pe companie până în prezent fiind de peste 10.000.000 lei».

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, EXPERT SPRL Arad (practicianul propus de debitoare) va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 12 mai 2023 este termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor.

Înfiinţată în 2004, compania de construcţii cu capital german LUDWIG PFEIFFER SRL este administrată de Ludwig Horst PFEIFFER, încă nu a depus bilanţul aferent exerciţiului financiar 2022 (aspect care nu a deranjat Tribunalul Timiş!), iar pentru 2021 a raportat 337 angajaţi, profit net de 4.838.841 lei, la o cifră de afaceri de 142.178.736 lei, datorii de 77.460.637 lei şi active circulante de 88.663.100 lei, din care stocuri de 63.097.722 lei. (sursa foto: facebook.com/ludwigpfeiffer.group)

DOCUMENT ATAŞAT:
LUDWIG PFEIFFER SRL – Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală