MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION: patronatul controlează Comitetul Creditorilor, Fiscul se face că nu vede, iar administratorul judiciar „doarme în papuci”

În iulie 2014, creditorul OPREA EDILCONSTRUCT SRL Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva societăţii MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL Constanţa (CUI: 17338252), revendicând o creanţă certă, lichidă si exigibilă în cuantum total de 87.803,72 lei, reprezentând diferenţă neachitată din c/valoare facturi fiscale emise în baza contractului de vânzare cumpărare nr.5172/2013. În cerere, creditorul menţiona că „ultima plată de 10.000 lei a fost efectuată la sfârşitul anului 2013„.

Partea frumoasă a acestei afaceri dintre cele două firme este reprezentată de faptul că, în paralel, OPREA EDILCONSTRUCT SRL a demarat şi o acţiune de executare silită, în urma căreia a obţinut banii solicitaţi, iar datornica a fost nevoită să mai achite şi 9.143,74 lei – cheltuieli de executare. În aceste condiţii, Tribunalul Constanţa a respins cererea de deschidere a insolvenţei pe 21 octombrie 2014, obligând firma bucureşteană să plătească debitoarei suma de 2.000 lei (cheltuieli de judecată).

Chiar dacă în disputa cu acest creditor a avut câştig de cauză, MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL era într-o vădită stare de insolvenţă la vremea respectivă, dovadă fiind rezultatele financiare raportate pentru anul trecut: pierderi de 1,34 milioane lei, la o cifră de afaceri de 1,15 milioane lei, datorii totale de 19,36 milioane lei şi creanţe de 5,96 milioane lei.

MAMAIA-LUXURY-10ani-w

La începutul lunii iunie 2015, MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL a realizat că trebuie să se ceară în insolvenţă, iar instanţa a aprobat această solicitare (Dosar 3839/118/2015, Tribunalul Constanţa) pe 22 iunie 2015. În documentaţia depusă la Dosar, debitoarea a precizat că datoriile la data de 30 mai 2015 se ridică la 15.114.090 lei.

Tabelul preliminar indică o valoare a creanţelor mult diferită de cea menţionată în cererea de deschidere a procedurii: creditorii au solicitat 20,93 milioane lei, iar administratorul judiciar a acceptat 12,73 milioane lei. O creanţă de 2,95 milioane lei aparţinând societăţii SISTEME INTERNAŢIONALE DE AFACERI SA Bucureşti (CUI: 16016151) a fost respinsă deoarece „este prescrisă” (fiind din perioada 2007-2012), iar o altă de 8,14 milioane lei a fost admisă doar parţial (3,47 milioane lei), pentru că aşa a găsit administratorul judiciar în contabilitatea firmei!

Pe baza acestui tabel preliminar, contestat de doi creditori, s-a ales un Comitet al Creditorilor cu o componenţă anormală: CYPRUS LEASING IFN SA, Cristian SERGHIE şi SISTEME INTERNAŢIONALE DE AFACERI SA. Deşi CYPRUS LEASING IFN SA are cea mai mare creanţă, SISTEME INTERNAŢIONALE DE AFACERI SA va îndeplini funcţia de preşedinte. Surprinde pasivitatea Finanţelor, instituţie care în mod normal trebuie să facă parte din Comitet şi care nu avea de ce să accepte numirea „patronului” SERGHIE şi a celui mai important asociat în această structură. Acum s-a ajuns în situaţia ca asociaţii care, prin hotărârile lor, au adus firma în incapacitate de plată să îi reprezinte pe cei ţepuiţi!

Acest Comitet al Creditorilor a fost ales în şedinţa din 25 august 2015 şi publicat în BPI nr.14338 din 26 august 2015. La acea şedinţă, nefiind întrunit cvorumul cerut de lege, nu s-a mai discutat punctul 2 de pe ordinea de zi, care se referea la „confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic si stabilirea remuneraţiei acestuia”. De atunci, nu s-a mai publicat în BPI vreo referire la acest aspect.

În schimb, pe 2 octombrie 2015, administratorul judiciar publică Proces verbal al şedinţei adunării creditorilor” în BPI nr.16549 şi „Convocare comitet creditori” în BPI nr.16619. În primul document, administratorul judiciar bate câmpii cu graţie, referindu-se la deciziile luate în cazul insolvenţei/falimentului altei firme – CONSULT COM SERV SRL Limanu (CUI: 15273475). Mai exact, ne spune cum o să vândă un restaurant din Limanu, la un preţ de peste un milion lei. O fi fost reprezentantul ROMINSOL IPURL (care semnează şi în calitate de administrator, şi de lichidator!) în recunoaştere (cu degustări) pe la crâşma din Limanu, dar asta nu e o scuză. Mai mult, el nu a publicat aceste decizii şi pentru societatea vizată, CONSULT COM SERV SRL.

În al doilea document, ne spune că este convocat Comitetul Creditorilor debitoarei MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL „la sediul ales al lichidatorului judiciar” (insolvenţa nu are lichidator, ci administrator judiciar) pentru „aprobarea cererii administratorului special de valorificare a tractorului marca LAMBORGHINI din patrimoniul societăţii, având în vedere oferta formulată de SC OCTAVIA TRANS SRL de cumpărare a bunului la preţul de 12.000 euro + TVA”.

În concluzie: administratorul judiciar a făcut jocurile patronatului în ceea ce priveşte Comitetul Creditorilor, nu a publicat hotărârea prin care a fost (sau nu) confirmat, nu a publicat raportul privind cauzele insolvenţei, a publicat aiurea un document care nu are legătura cu firma, iar acum vrea să vândă fără licitaţie un tractor despre care nu a pomenit nimic, dar despre care are toate amănuntele (altfel nu l-ar cumpăra) o firmă din Dâmboviţa!

Înfiinţată pe 8 martie 2005, MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL are un capital social de 875.000 lei, deţinut de:

  • SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI SA – 46%
  • ULTILNAVOREP SA Constanţa – 42%
  • Cristian Ion SERGHIE – 12%

Societatea are ca obiect principal de activitate „lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, dar pe site-ul propriu susţine că „s-a orientat către diversificarea domeniului de activitate, prin introducerea fabricării produsului finit beton” şi se laudă cu „o staţie de betoane, utilaje şi echipamente specifice tehnologiilor pentru fabricarea betonului, mijloace de transport şi dispozitive specifice domeniului de activitate”. Acum, MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL poate spune că deţine şi un administrator judiciar docil

 

 MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL – tabel prelimar al creanţelor

 MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION – proces verbal creditori (document eronat)