MANDRAGORA MOVIES: insolvenţa afectează un proiect al regizorului GIUSEPPE TORNATORE

giuseppe-tornatore-02

MANDRAGORA MOVIES SRL Bucureşti (CUI: 17519895), firmă cunoscută drept Casa de Filme a lui Bobby Păunescu, a intrat în insolvenţă pe 2 octombrie 2015 (Dosar nr.14349/3/2014, Tribunalul Bucureşti), la cererea STUDIOURILE MEDIA PRO SA (CUI: 2788488), care a invocat „o creanţă certă, lichidă si exigibilă în sumă de 227.805,71 lei, debit principal, la care se adaugă penalităţile de întârziere în valoare de 389.911,75 lei„.

 În documentaţia depusă la dosar, creditoarea a precizat că „părţile au încheiat contractul-cadru de prestări servicii nr. 579/20.07.2011, că s-au prestat servicii în favoarea debitoarei conform convenţiei pentru realizarea proiectului intitulat DIAZ, că pentru plata acestor servicii sau emis două facturi fiscale cu nr.109956/05.08.2011 achitată parţial (rest de plată 71.590,43 lei) şi nr.110107/31.08.2011 în valoare de 156.215,28 lei”.

 În apărarea sa, debitoarea a susţinut că „serviciile la prestarea cărora s-a obligat creditoarea nu s-au îndeplinit întocmai, fiind prestate doar o parte din serviciile facturate sau parte din aceste servicii au fost executate necorespunzător, astfel că, în referire la factura nr.109956/2011 cu devizul aferent nr.4/31.07.2011, s-a arătat că au fost asigurate de către creditoare 5 microbuze, si nu 10, cum s-a menţionat în deviz, că stativele de haine nu au fost asigurate de creditoare, acestea fiind procurate de la SC EURO CHROM SRL, că aparatul de aer condiţionat a funcţionat doar două zile, iar creditoarea nu l-a reparat, neexistând nicio dovadă la dosar în sensul utilizării necorespunzătoare a aparatului de către debitoare, nici în ce priveste green screen-urile, acestea nu au fost prestate de către creditoare, făcând parte doar scriptic din devizul nr.4, în realitate fiind asigurate de o terţă persoană, respectiv DDDECOR SRL, decorurile au fost puse la dispoziţia debitoarei într-o stare necorespunzătoare ce au fost semnalate imediat creditoarei si, o parte dintre acestea, fiind remediate, astfel că s-au achiziţionat alte decoruri în completare si pentru înlocuirea celor necorespunzătoare, existând mai mulţi furnizori în acest sens”.

 La începutul acestei luni, administratorul judiciar C.I.I. VONICA LUCIAN a publicat tabelul preliminar al creanţelor, demers prin care a reuşit „să-şi pună în cap” mai mulţi creditori, cei ai căror creanţe au fost respinse total sau parţial. Astfel, Lucian VONICA a respins creanţa invocată de CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, în valoare de 3,13 milioane lei, considerând că „este certă şi lichidă, dar nu este exigibilă„, în timp ce creanţa pretinsă de firma lui Dan BESCIU, SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL (CUI: 10742031), de 2,38 milioane lei, a fost considerată prescrisă.

 Per total, administratorul judiciar a admis creanţe în valoare totală de 2,54 milioane lei, în trimp ce suma solicitată de creditori s-a ridicat la 6,24 milioane lei. Pe rolul Tribunalului Bucureşti au fost înregistrate 5 contestaţii la tabelul creditorilor, iar instanţa a stabilit ca acestea să fie judecate tocmai pe 11 martie 2016. Între timp, s-a desfăşurat Adunarea Creditorilor, care a desemnat un Comitet al Creditorilor format din 3 membri: STUDIOURILE MEDIA PRO SRL (preşedinte), SPET SGHIPPING SA (membru), DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCURESTI (membru). Surprinzător, Adunarea Creditorilor a decis „prorogarea discutării si votării cu privire la confirmarea administratorului judiciar si a onorariului acestuia, urmând a fi convocată o nouă adunare cu aceeasi ordine de zi”. C.I.I. VONICA LUCIAN a propus/solicitat un onorariu de 3.000 lei lunar + 5% din sumele distribuite creditorilor.

 În raportul privind cauzele insolvenţei, administratorul judiciar prezintă cu lux de amănunte filmele realizate de MANDRAGORA MOVIES SRL şi premiile obţinute de acestea, lăsând impresia că ar fi un agent de promovare al firmei, şi nu reprezentantul creditorilor. Mai mult, VONICA precizează că „în prezent, societatea MANDRAGORA MOVIES SRL are în derulare două proiecte cinematografice deosebit de importante, respectiv «Beatles» în regia lui Andrei Ujica şi «Dincolo de Muzică» în care sunt implicaţi regizorul recunoscut la nivel mondial Giuseppe Tornatore şi cel mai bun compozitor de muzică de film Enio Moricone, de asemenea recunoscut la nivel mondial, ambii câştigători ai câte unui premiu Oscar” şi apreciază că „numai prin continuarea activităţii societăţii şi derularea de noi proiecte, precum şi prin exploatarea filmelor deja realizate compania va putea obţine încasările necesare depăşirii acestei situaţii„.

 Deşi debitoarea MANDRAGORA MOVIES SRL a atacat cu apel sentinţa de deschidere a insolvenţei pe 11 noiembrie 2015, dosarul încă nu a ajuns la Curtea de Apel, deci nu poate fi vorba de un termen de judecată. În schimb, instanţa a respins cererea de suspendare provizorie a executării (Dosar 6899/2/2015, Curtea de Apel Bucureşti), ceea ce înseamnă că procedura de insolvenţă merge mai departe, cel puţin până la judecarea apelului.

 MANDRAGORA MOVIES SRL are un capital social de 20.000 lei, deţinut de George-Marius PĂUNESCU (cunoscut ca Bobby PĂUNESCU, 41 de ani) – 55%, OLFERRYBOAT SA Bucureşti (CUI: 23235090) – 20%, SPET SHIPPING SA Bucureşti (CUI: 9927427, firmă în reorganizare judiciară) – 15% şi SERV INVEST SRL Craiova (CUI: 17399411) – 10%. (foto: Giuseppe Tornatore; sursa foto: youtube.com)

 

 DOCUMENT ATAŞAT:

MANDRAGORA MOVIES SRL – tabel preliminar al creanţelor