Maricel POPA a fost „condamnat” să acopere ţeapa trasă de OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC; administrare discreţionară a societăţii, tarife care contravin principiului de economie de piaţă, protejarea altor societăţii din Grup prin nerecuperarea creanţelor… sunt principalele acuzaţii formulate de lichidatorul judiciar (document ataşat)

Maricel POPA (foto) este senator (începând de anul trecut), iar anterior a fost consilier judeţean cu atribuţii de preşedinte CJ (Iaşi). În această calitate, a aruncat 13 milioane euro (în cârdăşie cu inculpatul Ionel ARSENE) în „spitalul” de la Leţcani (o adunătură de containere)… „afacere” care a dus la deschiderea unui dosar penal (detalii AICI). La plecarea de la CJ Iaşi… a furat pagina de Facebook a instituţiei! (AICI). Era o vorbă cu lupul şi năravul!

În urmă cu vreo 10-15 ani, unii spuneau că Maricel POPA este om de afaceri. S-au convins că, de fapt, era un mega-ţepar, dovadă în acest sens fiind sutele de cecuri şi bilete la ordin fără acoperire emise de TEHNOTON SA şi de alte firme din Grupul controlat de acest individ – detalii AICI.

Una din firmele care a intrat în insolvenţă (şi ulterior în faliment) după criza din 2008-2009 a fost OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC SRL (CUI/CIF: 17962905), deschiderea procedurii fiind consemnată pe 29 iunie 2010… iar închiderea pe 19 martie 2020!

Pentru că a rămas un pasiv neacoperit în valoare de 149.377,35 lei, cea mai mare ţeapă fiind a Fiscului – 139.533 lei, lichidatorul judiciar UFA INSOLV SPRL Piatra Neamţ a formulat cerere de atragere a răspunderii personale împotriva pârâţilor (foşti administratori) Lucian Dan BERECHET şi Maricel POPA, iar în motivarea demersului juridic a adus următoarele argumente:

  • Atât BERECHET Lucian Dan, cât şi POPA Maricel, în calitate de a administratori, respectiv asociat majoritar, de la înfiinţare şi până la momentul intrării în insolvenţă au administrat discreţionar societatea
  • În contractele desfăşurate între OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC SRL şi Grupul de firme TEHNOTON, care aparţin lui POPA Maricel, s-au practicat tarife care contravin principiului de economie de piaţă, tarife ce conţin din start o marjă de profit zero
  • Firmele din cadrul grupului economic TEHNOTON au fost protejate, practic nu s-au făcut niciun fel de proceduri de recuperare, de notificări, astfel cum prevede Legea 31, pentru a apăra interesele economice ale societăţii debitoare
  • În ceea ce-l priveşte pe asociatul majoritar POPA Maricel, a controlat debitoarea prin avizări şi prin raportări, precum şi prin aprobările de rapoarte de gestiune la sfârşit de an, pe toată această perioadă, de la înfiinţare şi până la intrare în insolvenţă

Deşi Maricel POPA (prin avocat Gabriela GHEORGHIU) a încercat să prostească instanţa că nu a avut calitate de administrator şi, prin urmare, nu poate fi tras la răspundere pentru ţeapa trasă de OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC SRL, judecătorul sindic Gabriela FILIP a considerat că argumentele lichidatorului judiciar sunt corecte şi a pronunţat următoarea decizie:

Stabileşte răspunderea personală a pârâţilor BERECHET Lucian Dan şi POPA Maricel pentru pasivul debitorului falit OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC SRL, în sensul că obligă în solidar pârâţii să acopere pasivul rămas neacoperit al debitoarei, în cuantum de 149.377,35 lei

Sentinţa din Dosarul asociat nr. 3159/99/2010/a1 nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de 7 zile de la comunicare. Cu toate că a fost pronunţată pe 4 martie 2021, această decizie a fost publicată în BPI abia pe 17 iunie 2021 şi probabil tot în această perioadă a fost comunicată „condamnaţilor”. (sursa foto: facebook.com/maricel.popa.oficial)

DOCUMENT ATAŞAT:
OMEGA-TEHNOTON ENERGETIC SRL – Sentinţă de atragere a răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitorului