Masa credală de 32 milioane lei la prima insolvenţă din portofoliul defunctului VASILE TURCU; şi a treia firmă din Grupul ROMCONSTRUCT a solicitat protecţia Legii 85/2014

Deşi s-a sinucis la începutul lunii martie 2017, Vasile TURCU (născut pe 11 august 1954, în comuna Hudeşti din Judeţul Botoşani) încă figurează ca asociat la mai multe firme, trei dintre acestea constituind aşa-zisul Grup ROMCONSTRUCT:

  • ROMCONSTRUCT IMPEX SRL (CUI: 3143730)
  • ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA (CUI: 13763365)
  • MONOLIT – ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR 3 SA (CUI: 361404)

Aceste societăţi se află sub incidenţa Legii 85/2014, ultima care a intrat în insolvenţă fiind MONOLIT – ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR 3 SA, în timp ce ROMCONSTRUCT IMPEX SRL se află în cea mai avansată fază a procedurii.

Datorii de 27,5 milioane lei la două firme de leasing

Prima cerere de deschidere a insolvenţei împotriva ROMCONSTRUCT IMPEX SRL a fost depusă pe 24 noiembrie 2016, dar judecătorul sindic Maria ZAMFIR de la Tribunalul Bucureşti s-a îndurat să pronunţe decizia de deschidere a procedurii generale de insolvenţă abia pe 26 mai 2016 – Dosarul nr.43252/3/2016.

Ieri, 31 iulie 2017, administratorul judiciar provizoriu TURMAC INSOLVENCY IPURL (Mihaela TURMAC) a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document care prezintă o masă credală acceptată din prima de 31.920.659,38 lei, din care suma de 256.887,67 lei este nescadentă. Cel mai mare creditor este NBG LEASING IFN SA, cu 21,32 milioane lei, urmat de un jucător cu acelaşi obiect de activitate – UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, cu 5,18 milioane lei.

Surprinzător, Fiscul are de recuperat numai 178.592 lei, dar cu creanţe de câteva ori mai mari sunt înscrişi creditori precum Consiliul Judeţean Dâmboviţa sau Direcţiile Generale de Impozite şi Taxe Locale de la sectoarele 1, 3 şi 5. În total, creanţele bugetare se ridică la 1,44 milioane lei, cele garantate la 2,49 milioane lei, iar cele salariale la 66.411 lei, sume care arată că un plan de reorganizare ar putea trece la vot, chiar dacă acest document nu va include plăţi pentru creditorii chirografari.

Vasile TURCU a luat din firmă 800.000 lei… cu titlul de împrumut!

Mihaela TURMAC a întocmit şi a publicat în BPI (o bilă albă!) raportul privind cauzele insolvenţei, document care arată că ROMCONSTRUCT IMPEX SRL deţine creanţe de 9,86 milioane lei cu şanse minime, chiar inexistente, de a fi recuperate pentru că debitorii sunt firme afiliate, care deja au intrat în insolvenţă sau sunt „pe drum”. Interesant este faptul că documentul menţionează suma de 800.000 lei drept „asociat-împrumut acordat” şi nu este vorba, cum s-ar putea crede, de un împrumut acordat firmei de către asociat, ci invers. Cel puţin aşa reiese din raport. Iar cum singurul asociat este Vasile TURCU, rezultă că acesta are de returnat suma respectivă. Se cauză un executor judecătoresc dispus să îl găsească pe debitor!

În raportul menţionat, administratorul judiciar mai precizează că „în cursul lunii decembrie 2016, conform balanţei de verificare a conturilor contabile, din patrimoniul societăţii debitoare ies active imobilizate în valoare totala de 1.032.398,29 lei, din care: terenuri în valoare de 162.777,50 lei şi constructii în valoare de 869.620,79 lei”. Totuşi, această înstrăinare pare a fi fost profitabilă pentru firmă, pentru că „veniturile societăţii debitoare, rezultate în urma acestei tranzacţii şi reflectate în contul contabil «7583 Venituri din vanzări de active», au fost de 2.436.095,97 lei„, după cum susţine Mihaela TURMAC, dar fără a preciza dacă banii respectivi au fost încasaţi sau au fost trecuţi la capitolul creanţe!

Prima Adunare a Creditorilor urmează să se întrunească pe 4 august 2017, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3), eveniment pentru care Mihaela TURMAC a publicat ieri, 31 iulie 2017, o „precizare„, din care am selectat câteva informaţii de interes:

  • societatea debitoare desfăşoară activitate la sediul social declarat la ONRC şi are în derulare 5 contracte de muncă
  • ROMCONSTRUCT IMPEX SRL deţine în patrimoniu bunuri mobile, imobile – teren extravilan în suprafata de 17.835 mp situat în comuna Finta, judeţul Dâmboviţa asupra căruia este înscris sechestru de către DGRFP Bucureşti
  • societatea debitoare deţine părţi sociale/acţiuni la: IAS DRAGANESTI, Revista IMM (IMM MEDIA GROUP SA), MONOLIT SA, RED & WHITE MEDIA SRL, ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA
  • administratorul judiciar solicită stabilirea unui onorariu fix în cuantum de 2.000 lei/lună şi un onorariu procentual în cunatum de 5% din sumele ce vor fi distribuite către creditori

Doi executori au vrut să vândă un imobil şi un teren la 30% din valoare

MONOLIT – ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR 3 SA este o societate care, de vreo 5 ani, s-a reprofilat pe producţia de pierderi, activitate care a necesitat şi plata unor angajaţi – 4 în 2016 şi 2015, 7 în 2014 şi chiar 10 în 2013. Pe 25 mai 2017 a solicitat protecţia Legii 85/2014, în documentaţia depusă la Dosarul nr.18043/3/2017 prezentând un scurt istoric al companiei care s-ar fi potrivit la o licitaţie, nu la o cerere de insolvenţă. Ideea pe care a vrut să o transmită autorul era că firma de construcţii a fost privatizată de APAPS în decembrie 2011, când ROMCONSTRUCT IMPES SRL a cumpărat pachetul majoritar (89,96% din capitalul social), iar „AVAS a analizat în cursul anului 2007 stadiul îndeplinirii obligaţiilor asumate de acţionarul majoritar prin contractul de vânzare-cumpărare pe acţiuni şi a constatat că şi-a îndeplinit clauzele contractului de privatizare„.

Demn de menţionat este faptul că MONOLIT – ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ NR 3 SA s-a cerut în insolvenţă după ce BEJ COŞOREANI ŞI ASOCIAŢII şi BEJ COJOCARU BOGDAN MIHAI au anunţat reluarea licitaţiiilor pentru un imobil un teren de 60.000 mp, ambele în Bucureşti, cu posibilitatea valorificării acestora la 30% din preţul de pornire al primei licitaţii (evaluarea iniţială).

Acest dosar de insolvenţă a fost repartizat judecătorului sindic Roxana NEDELEA, care a dispus deschiderea procedurii generale pe 16 iunie 2017 şi a numit PDA INSOLVENCY SPRL (Daniel-Marian PUŞCAŞ) în funcţia de administrator judiciar provizoriu. Termenul limită de înscriere la masa credală este 1 august 2017, iar prima Adunare a Creditorilor se va desfăşura pe 28 august 2017, ora 11:00, la sediul social al administratorului judiciar (Bucureşti, Şos. Moliere nr.8A, et.1, ap.2, sector 1). Următorul termen de judecată este programat pe 19 octombrie 2017. (sursa foto: ampress.ro)

DOCUMENT ATAŞAT:
ROMCONSTRUCT IMPEX SRL – tabel preliminar al creanţelor