Masă credală de 72 milioane lei, plăţi nelegale de la CJ; cheltuielile salariale reprezintă peste 58% din cifra de afaceri!

RAJDP constanta

REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANA DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA RA (CUI: 2749993) a intrat în insolvenţă pe 29 decembrie 2015, în documentaţia depusă la Dosarul nr.8071/118/2015 (Tribunalul Constanţa) menţionând că are datorii în sumă totală de 49.055.208,49 lei.

 Tabelul preliminar al creanţelor – publicat de administratorul judiciar provizoriu CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL (Bogdan GORDE) cu 4 zile întârziere faţă de termenul limită stabilit de instanţă, chiar în ziua în care era convocată Adunarea Creditorilor – prezintă o masă credală mult mai generoasă, de 71,92 milioane lei.

 UNICREDIT LEASING CORPORATION SA cu 7,5 milioane lei, Consiliul Judeţean Constanţa cu 6,20 milioane lei şi BANCA TRANSILVANIA cu 5,31 milioane lei sunt creditorii cu cele mai mari creanţe cu drept de vot, cu menţiunea că CJ Constanţa mai figurează în tabel cu o creanţă sub condiţie în valoare de 13,95 milioane lei.

 Şi Fiscul a primit o lovitură de la administratorul judiciar provizoriu, care a acceptat doar suma de 1,13 milioane lei ca fiind creanţă certă, cu drept de vot, diferenţa de 19,97 milioane lei fiind admisă sub condiţie (fără drept de vot) deoarece face obiectul unor contestaţii care se judecă la Curtea de Apel Constanţa.

 Demn de menţionat este faptul că mai multe primării comunale consideră că au de recuperat sume de bani de la RAJDP Constanţa, numai că au depus cererile în dorul lelii sau cei care le-au completat au urmărit ca acestea să fie respinse. Astfel, Primăria Grădina a solicitat înscrierea la masa credală cu 8.058,12 tone de piatră fără a indica şi o valoarea a acesteia, în timp ce Primăria Dumbrăveni nu a anexat documente din care să rezulte cuantumul creanţei pretinse.

 Pe 8 martie 2016, la o zi după ce a fost convocată Adunarea Creditorilor, CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a catadicsit să publice raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă, document din care extrag câteva informaţii esenţiale:

cifra de afaceri menţionată de administratorul judiciar pentru anii 2012-2014 este mai mare decât cea oficială (de pe site-ul Finanţelor)

– anul trecut, cifra de afaceri a scăzut din nou, ajungând la 16,91 milioane lei la finalul lunii noiembrie 2015

– la finalul lunii noiembrie 2015, RAJDP constanţa înregistra pierderi de 10,92 milioane lei

cheltuielile cu personalul în primele 11 luni ale anului trecut au fost de 9,83 milioane lei, mai mari decât în 2012 sau 2013, ani cu rezultate financiare net superioare

– în 2015 (până la 30 noiembrie), cheltuielile cu personalul au ajuns să reprezinte 58,13% din cifra de afaceri, faţă de 29,19% în 2014 sau 10,83% în 2012.

– la momentul demarării insolvenţei, regia avea contracte în derulare în valoare totală de 46,19 milioane lei, din care valoarea rămasă de executat se ridică la 34,96 milioane lei.

RAJDP-CONSTANTA-cheltuieli-600

În ceea ce priveşte cauzele care au declanşat insolvenţa, Curtea de Conturi a fost desemnată „principalul vinovat” pentru că a constatat numeroase nereguli în activitatea regiei, în special legate de modalitatea de alocare a banilor publici de la Consiliul Judeţean Constanţa către RAJDP. Dintre plăţile nelegale efectuate se remarcă următoarele:

  • În anul 2009, CJ Constanţa a plătit către RAJDP Constanţa, pentru executarea lucrării „DJ 222 M. Kogălniceanu – Cuza Vodă, 17,7 km (17,7 km) km 130+615-150+210”, în plus faţă de sumele aprobate prin HCJ nr. 379/2009, suma de 1.420.540 lei.
  • În anul 2010, CJ Constanţa a plătit RAJDP Constanţa suma de 23.403.528,90 lei pentru întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene cu privire la care s-au constatat nereguli în modul de înregistrare în contabilitate a facturilor.
  • În anul 2011, RAJDP a facturat către CJ Constanţa lucrări de împădurire în valoare totală de 8.775.806,30 lei, din care s-a plătit suma de 8.198.104 lei, şi lucrări de înfiinţare pepiniere în valoare totală de 2.081.708,60 lei, din care s-a plătit suma de 1.129.841,04 lei – pentru aceste lucrări, nu au fost prezentate procese – verbale de recepţie finală, parţială sau la terminarea lucrărilor.
  • În anul 2012, au fost efectuate către Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa plăţi nelegale în două tranşe în sumă totală de 1.239.987 lei, cu titlul de achiziţie pomi fructiferi, fără documente justificative care să ateste realitatea lucrărilor efectuate, precum şi o plată dublă la lucrări înfiinţare păduri localitatea Independenţa, ceea ce a determinat producerea unui prejudiciu în sumă de 761.749 lei.
  • Au fost efectuate plăţi cu titlul de subvenţii, fără documente justificative, în cuantum de 11.761.097 lei, în baza HCJ nr.313/07.08.2013 prin care a fost aprobată alocarea sumei de 25.000.000 lei către RAJDP în vederea ducerii la îndeplinire a programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2013.

În raportul menţionat, se precizează că „aceste constatări fac şi obiectul unei plângeri penale depuse de Curtea de Conturi la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa”.

 După ce menţionează 15 măsuri şi activităţi ce urmează a fi efectuate, administratorul judiciar provizoriu consideră că „deşi societatea se confruntă cu o situaţie economică dificilă, aceasta poate fi supusă unui plan de reorganizare cu şanse de succes prin aplicarea măsurilor prezentate, precum şi a altor măsuri care vor fi necesare pe parcursul desfăşurării planului de reorganizare a activităţii societăţii”.

 Dintre măsurile propuse de CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, se evidenţiază cea de la punctul 14 – reorganizarea regiei ca societate comercială, „prin cooptarea Consiliului Judeţean Constanţa ca asociat/acţionar, acesta urmând a participa la formarea societăţii prin aport de numerar vărsat în numerar„. Practicianul în insolvenţă se opreşte aici, deşi măsura asta are şi o continuare: după ce CJ Constanţa salvează regia transformată în societate, aceasta va fi privatizată. Pe doi lei, conform tradiţiei! (sursa foto: ziuaconstanta.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:

RAJDP CONSTANŢA RA – tabel preliminar al creanţelor

 RAJDP CONSTANŢA RA – raport privind cauzele insolvenţei