MAX ESTATE a cesionat mărcile RACI.RO şi TAVERNA RACILOR… la scurt timp după ce SUPERVIZOR.ro a semnalat că are datorii la stat de 8,5 milioane lei; între timp, restanţele fiscale au ajuns la 11,4 milioane lei… cu stopaj la sursă de cel puţin 6,5 milioane lei, creştere de peste 550.000 lei după ce a redevenit infracţiune

În luna august 2021, SUPERVIZOR.ro a publicat articolul «Pierderi de 1,7 milioane lei şi datorii la stat de 8,5 milioane lei, în principal stopaj la sursă, pentru firma care deţine marca TAVERNA RACILOR… cesionată în condiţii dubioase de la falita PREMIUM RACI», în care se spunea, printre altele, că MAX ESTATE SRL deţine mărcile „Raci.ro NR.1 IN ROMANIA” şi TAVERNA RACILOR, cu următoarea precizare:

«cel puţin în cazul mărcii TAVERNA RACILOR, există un semn de întrebare privind modul în care a fost dobândită: cesiunea/preluarea de la deţinătorul iniţial, societatea PREMIUM RACI SRL (CUI/CIF: 30351330), a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr.2 din februarie 2018… dată la care cedentul (vânzătorul) era în faliment! Iar cesiunea/vânzarea nu s-a făcut în cadrul procedurii».

Ce să vezi?! În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr.10 din octombrie 2021 sunt anunţate cesiunile totale ale celor două mărci, de la cedentul MAX ESTATE SRL către cesionarul Paul NICOLAU (foto), individ împotriva căruia a fost pronunţată următoarea sentinţă de atragere a răspunderii personale (în Dosarul nr.1295/3/2019, care a dispărut de pe portal.just.ro!):

  • Dispune obligarea pârâtului NICOLAU Paul la plata sumei de 1.006.451,40 lei reprezentând pasivul societăţii debitoare PREMIUM RACI SRL.
  • Executarea silită împotriva pârâtului se va efectua de către executorul judecătoresc conform Codului de Procedură Civilă.

Acum, că s-a pricopsit cu mărcile „Raci.ro NR.1 IN ROMANIA” şi TAVERNA RACILOR, ar avea ce să execute creditorii PREMIUM RACI SRL!

În ceea ce priveşte societatea MAX ESTATE SRL, aceasta este deţinută (în acte) tot de Mircea Cristian GHEORGHE, în 2021 a revenit pe plus (profit de 144.325 lei), vânzările au urcat la 26.054.688 lei (de la 20.701.522 lei în 2020)… dar grav este că datoriile la stat au ajuns la 11.427.525 lei (la 30 septembrie 2022), sumă defalcată astfel:

  • Bugetul de stat = 3.431.453 lei
    Bugetul asigurărilor sociale de stat = 5.755.918 lei
    Bugetul asigurarilor de sanatate = 2.240.154 lei

Obligaţiile principale (fără accesorii) la „Pensii” şi „Sănătate” se ridică la 6.494.035 lei (4.677.852 lei + 1.816.183 lei) şi, desigur, reprezintă contribuţii reţinute de la salariaţi şi nevirate la stat, adică bani furaţi de la angajaţi.

Mai mult, stopajul la sursă a crescut cu cel puţin 550.000 lei după ce a redevenit infracţiune (de la 1 martie 2022). Poate se aude şi la ANAF… mai ales că Mircea Cristian GHEORGHE mai administrează vreo 20 de firme cu datorii la stat în 6 sau chiar 7 cifre! (sursa foto: facebook.com/tavernaracilor)

CITIŢI ŞI:
Pierderi de 1,7 milioane lei şi datorii la stat de 8,5 milioane lei, în principal stopaj la sursă, pentru firma care deţine marca TAVERNA RACILOR… cesionată în condiţii dubioase de la falita PREMIUM RACI