Mirandolina prezintă cursul „cum ţepuieşti statul şi chiar o bancă”; aprecieri şi încurajări din partea lichidatorului judiciar

mival-mach

MIVAL MACH1 SRL Bucureşti (CUI: 8875826) – un service auto cu sediul social la World Trade Center şi care ar fi asigurat asistenţă tehnică pentru maşini participante la raliuri – s-a cerut direct în faliment pe 12 mai 2016, menţionând că „înregistrează datorii exigibile la data de 30.04.2016 în cuantum de 4.222.179 lei, din care 3.281.138,86 lei reprezintă datorii la bugetul de stat, iar 941.040 lei reprezintă datorii către diversi creditori”.

Ceea ce nu a menţionat patroana din acte, Ioana-Mirandolina HANGANU (46 de ani), iar lichidatorul judiciar BNS INSOLVENCY IPURL (Nicoleta Sofia BERNEANU) s-a făcut că nu observă este că falimentul a fost pregătit, iar afacerea mutată pe MIVAL CLASS SRL Bucureşti (CUI: 34664070), firmă înfiinţată în iunie 2015 de Mirandolina HANGANU (80%) şi Mirela DUŢU (48 de ani) – 20%, cu sediul social acasă la Mirandolina.

În 2015, cifra de afaceri, valoarea activelor şi numărul de angajaţi de la viitoarea falită MIVAL MACH1 SRL au înregistrat scăderi importante, îm timp ce datoriile au crescut semnificativ, iar exerciţiul financiar a fost încheiat cu pierderi de 1,68 milioane lei. Cel mai probabil, creşterea explozivă a datoriilor se datorează unui control al Fiscului, care a depistat nereguli în declararea taxelor şi impozitelor şi a stabilit sume suplimentare de plată.

mival-mach1-15-ani-2015-w

Interesant este şi faptul că, la 31 decembrie 2015, firma înregistra datorii către asociaţi în valoare de 155.386 lei, restanţă care nu mai apare şi la finalul lunii aprilie 2016, ceea ce înseamnă că patronatul a făcut ce a făcut şi şi-a plătit datoria către sine! Mai mult, după ce au scăzut în 2015 la 390.209 lei, faţă de 2,3 milioane lei în 2014, activele au coborât până la 73.311 lei în primele 4 luni din 2016, astfel că există şanse minime pentru creditori de a mai recupera vreun ban, deşi una dintre creanţe este teoretic garantată.

Aceste informaţii apar în raportul privind cauzele insolvenţei întocmit de Nicoleta Sofia BERNEANU, dar surprinzător este faptul că, deşi observă această evoluţie a indicatorilor, concluzionează că „debitoarea a luat cunoştinţă de problemele ivite în anii anteriori, însă cu toate că a adoptat măsuri de redresare economică prin diminuarea semnificativă a cheltuielilor, starea nu s-a îmbunătăţit”. În condiţiile în care cheltuielile au fost de 4.482.874 lei în 2014, iar în 2015 de 5.628.583 lei, diminuarea de care vorbeşte lichidatorul este doar o invenţie care încearcă să acopere o ţeapă. Şi ca să fie clară poziţia ei, BERNESCU precizează că „nu există premise în sensul incidenţei art. 169 din Legea 85/2014 referitor la angajarea răspunderii personale a organelor de conducere ale debitoarei, situaţia datorându-se în principal creşterii semnificative a datoriilor către bugetul de stat, sume ce au fost stabilite în cadrul inspecţiei fiscale”. De parcă erorile/neregulile depistate de controlul Fiscului au venit din cer, nu sunt din vina cuiva!

Singura bulină albă pentru practicianul în insolvenţă poate fi acordată pentru publicarea tabelului preliminar al creanţelor în termenul stabilit de instanţă. Din acest document rezultă o masă credală de 4,86 milioane lei, principalii creditori fiind Fiscul – 3.487.902 lei şi UNICREDIT BANK – 902.292,75 lei.

Prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost programată pe 22 septembrie 2016, ora 15:00, la adresa Bucureşti, str.Hârşova nr.6, sector 3 (lichidatorul nu spune ce ar fi la această adresă, sediul lui fiind în alt sector), iar următorul termen de judecată în Dosarul nr.17794/3/2016 de la Tribunalul Bucureşti (judecător sindic Alina Crina OPRIŞ) este programat pe 20 octombrie 2016. (sursa foto: workersinmotion.net)