NIPO CONSTRUCT INVEST: Firma deţinută de Alina-Ioana PETRACHI-GAVRILUŢ a intrat în insolvenţă; datoriile la stat depăşesc 200.000 lei

NIPO CONSTRUCT INVEST SRL Bosia/Ungheni (CUI/CIF: 29381248) a intrat în insolvenţă (la propria cerere) pe data de 9 noiembrie 2023, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.5986/99/2023 că «se confruntă cu o insuficienţă a fondurilor băneşti pentru plata datoriilor exigibile, care sunt în cuantum total de 924.991,08 lei».

Valoarea datoriilor declarate este surprinzător de mică dacă ne raportăm la bilanţul pentru 2022 al firmei controlate de Alina-Ioana PETRACHI-GAVRILUŢ: 5 angajaţi, profit net de 167.380 lei, la o cifră de afaceri de 2.211.027 lei, datorii de 1.703.191 lei şi active circulante de 1.493.331 lei, cu 519.202 lei în casă şi conturi la bănci.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, CAPITAL INSOL SPRL Filiala Iaşi, practicianul propus de debitoare, va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar, iar data de 27 decembrie 2023 este termenul limită pentru înscrierea la masa credală.

Conform site-ului ANAF, societatea NIPO CONSTRUCT INVEST SRL înregistra la data de 30 septembrie 2023 obligaţii restante la bugetul de stat în valoare de 193.998 lei şi la „Pensii” de 24.985 lei.