PARK VIEW DEVELOPMENT(S): două firme, o singură insolvenţă şi un administrator judiciar aiurit

tribunal

Pe 8 ianuarie 2016, practicianul în insolvenţă DM INSOLV CONSULT IPURL (Mircea Emil DUMITRIU) a publicat în BPI nr.385 o „notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă prin procedura generală” pentru „societatea PARK VIEW DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 22099747„: Aşa cel puţin susţine „titlul” documentului publicat de acest individ care se prezintă drept avocat.

 Apoi, Mircea Emil DUMITRIU ne informează că este vorba despre Dosarul nr.34552/3/2015 de la Tribunalul Bucureşti, iar în interiorul notificării menţionează de trei ori că numele firmei este PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL (cu un S în plus), debitor „cu sediul în Str. Moţilor nr. 13A, Bl. TR.B, sc.Cam. 4, et. 3, ap. 20, sector 3, Bucuresti, J23/1903/2007, CUI 22099747„.

 În realitate, există un Dosar de insolvenţă nr.34552/3/2015 la Tribunalul Bucureşti, deschis împotriva PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL (cu S la urmă), firmă cu sediul în Bucureşti, str.Moţilor 13A…, dar care este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/8828/2007, având CUI 21690582.

 Cu J23/1903/2007 şi CUI 22099747 există o altă firmă, care se numeşte… PARK VIEW DEVELOPMENT SRL (fără S la final) şi care are sediul în Voluntari, judeţul Ilfov. Această societate nu figurează pe portalul instanţelor de judecată cu niciun proces, deci nu poate fi vorba de o „premoniţie” a administraturului judiciar, în sensul că a visat el că va intra în insolvenţă.

 Ca să recapitulăm:

Firma care a intrat în insolvenţă este PARK VIEW DEVELOPMENTS SRL Bucureşti (CUI: 21690582; J40/8828/2007), deschiderea procedurii fiind solicitată de BANCPOST, care deţine o creanţă de… nici aici nu e clar. În sentinţa publicată în BPI se spune că banca deţine „o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sumă 8.314.943,69 lei, reprezentând creanţă garantată, compusă din credite de 7.348.272,86 euro, dobânzi restante de 966.670,83 lei„. Nu se ştie dacă sunt lei sau euro, dar probabil este vorba de moneda europeană, pentru că în acelaşi document se mai menţionează că BANCPOST „a pus la dispoziţia debitoarei un credit în cuantum de 10.000.000,00 euro„.

 Cine a fost desemnat administrator judiciar provizoriu… ne-am lămurit! Termenul limită de înscriere la masa credală este 25 ianuarie 2016, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor este programată pe 22 februarie 2016, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar (Bucureşti, str.Cogâlnic nr.31, sector 3).

 Desigur, se pune şi întrebarea de ce au înregistrat cei de la Registrul Comerţului Ilfov o firmă cu o denumire atât de apropiată de a unei firme existente (firma din Bucureşti a fost înfiinţată în mai 2007, cea din Voluntari în iulie 2007)? Dar asta „e pistol cu apă” faţă de ce „performanţe” reuşesc alte ORC-uri din ţară: înregistrarea unei firme de tip SRL-D deşi asociatul unic a mai avut şi mai are o altă firmă sau înregistrarea unei schimbări de administrator după 6 ani de la data la care ar fi avut loc modificarea (golănie menită a acoperi un conflict de interese)! (sursa foto: yakimacounty.us)

 DOCUMENT ATAŞAT:
DM INSOLV CONSULT – notificare greşită