Patronul rămâne cu banii, iar creditorii… cu paguba! Din acest motiv administratorii judiciari sunt numiţi specialişti în insolvenţe! Studiu de caz: EVENTS & RECORDS PRODUCTION şi CII TUDOR CĂTĂLIN GEORGE

EVENTS & RECORDS PRODUCTION SRL Ploieşti (CUI/CIF: 34617168) a intrat în insolvenţă (la propria cerere) pe data de 20 octombrie 2021, iar în documentaţia depusă la Dosarul nr.4602/105/2021 a precizat că «se află în imposibilitatea de a achita la termenele scadente obligaţiile pe care le are către creditorii bugetari şi către diverşi furnizori – de aproximativ 119.301 lei»… şi şi-a manifestat «intenţia de a-şi reorganiza activitatea».

După numai câteva zile, administratorul judiciar provizoriu CII TUDOR CĂTĂLIN GEORGE, practician numit la propunerea debitoarei, recomandă trecerea la faliment, susţinând că debitoarea «nu are contracte în derulare şi nu este angrenată în niciun fel de negocieri privind semnarea de contracte comerciale potrivit domeniului de activitate», «nu are personal angajat» şi «în evidenţele contabile nu figurează bunuri, clienţi neincasaţi şi nici disponibilităţi baneşti».

Aşa-zisul specialist în insolvenţe Cătălin-George TUDOR a încropit ceea ce el numeşte Raport privind cauzele insolvenţei, iar în acest document prezintă în treacăt indicatorii financiari la 30 septembrie 2021… dar „uită” să spună ce s-a întâmplat cu lichidităţile de 507.781 lei şi activele imobilizate de 152.393 lei… care apar în bilanţul aferent exerciţiului financiar 2020. În condiţiile în care cheltuielile declarate pentru 2021 (până la intrarea în insolvenţă) sunt de 76.040 lei, rezultă că disponibilităţile băneşti acopereau (şi chiar depăşeau cu mult) obligaţiile financiare ale firmei.

În loc să sesizeze dispariţia lichidităţilor şi a altor active (pe care le-a menţionat în Raport!), administratorul judiciar apreciază că «sunt cauze obiective, independente de acţiunea sau inacţiunea administratorului social, care au determinat incapacitatea de plată a debitoarei», motiv pentru care «nu înţelege să formuleze acţiune în atragerea răspunderii patrimoniale».

Conform tabelului definitiv al creanţelor, societatea ploieşteană administrată de Ion DRĂGOI înregistrează datorii de 182.911,78 lei, cei mai mari doi sponsori fiind CREDIUS IFN – 91.648,18 lei şi Fiscul – 42.467 lei.

În condiţiile în care AJFP Prahova deţine doar 23,22% din masa credală, ceea ce înseamnă că nu are posibilitatea de a iniţia acţiunea de atragere a răspunderii, probabil că Ion DRĂGOI va rămâne cu banii, iar creditorii (printre care şi Banca Transilvania!)… cu buzele umflate.