PIT ŞI NIC INSTAL a intrat direct în faliment… după ce patronul Petru ILIE a mutat afacerea pe INDEPENDENT INSTAL

Înfiinţată în 2007, PITINSTAL SRL Iaşi (CUI/CIF: 22587470) este prima firmă a lui Petru ILIE, care a fost radiată în mai 2015 fără niciun fel de probleme pentru patron… deşi ultimul bilanţ depus la Fisc, aferent exerciţiului finaniar 2013, prezenta datorii de 80.745 lei şi capitaluri proprii negative, de -61.031 lei.

În 2015, Petru ILIE a mutat afacerea pe PIT ŞI NIC INSTAL SRL (CUI/CIF: 30686696), a avut ceva probleme în 2019 şi 2020 (posibil din cauza pandemiei), dar exerciţiul financiar 2021 l-a încheiat un un profit net de 80.032 lei, la o cifră de afaceri de 533.527 lei, datorii de 208.669 lei şi active circulante de 448.634 lei, din care 350.791 lei în casă şi conturi la bănci.

Pentru 2022, PIT ŞI NIC INSTAL SRL a raportat doar cheltuieli de 322.223 lei… ca să acopere lichidităţile şi creanţele care probabil existau doar în acte, nu şi în realitate, iar pe 12 decembrie 2022 şi-a cerut falimentul.

Acest demers a survenit după ce INDEPENDENT INSTAL SRL Valea Adâncă (CUI/CIF: 45308524) – firmă înfiinţată de Petru ILIE în decembrie 2021 – a devenit plătitoare de TVA… iar din ianuarie 2023 a raportat angajaţi.

Cererea de intrare în faliment a fost respinsă de Tribunalul Iaşi pe 1 februarie 2023 – Dosarul nr.6649/99/2022. PIT ŞI NIC INSTAL SRL nu a atacat sentinţa cu apel, ci a depus o nouă cerere (pe 7 aprilie 2023), care a dus la înregistrarea Dosarului nr.2010/99/2023.

De data aceasta, Tribunalul Iaşi (prin judecător sindic Dan ARTENIE) a fost de acord cu solicitările debitoarei, aşa că a dispus deschiderea procedurii simplificate şi a numit CII DOBREANU DOINIŢA în funcţia de lichidator judiciar provizoriu… cu un onorariu ciudat pentru un astfel de faliment – 1.000 lei/lună.

Instanţa a mai stabilit data de 26 iunie 2023 drept termen limită pentru înscrierea la masa credală, iar următorul termen de judecată în Dosarul de faliment nr.2010/99/2023, al debitoarei PIT ŞI NIC INSTAL SRL, este programat pe 18 octombrie 2023.