PROTAN rămâne în faliment, decizia este definitivă; pentru că a sesizat posibile nereguli şi a solicitat investigaţii suplimentare, lichidatorul judiciar a fost mazilit!

Pe 10 septembrie 2018, PROTAN SA Bucureşti (CUI/CIF: 368356), cel mai mare procesator de deşeuri de origine animală din România, a intrat în faliment prin procedură simplificată, la propria cerere, demn de semnalat fiind faptul că debitoarea nu a avut posibilitatea de a intra în insolvenţă deoarece a beneficiat de o procedură de reorganizare judiciară în ultimii 5 ani.

Sentinţa a fost atacată cu apel… inclusiv de debitoare şi de acţionarul majoritar, care are şi calitatea de creditor principal, mai toată lumea fiind de părere că falimentul va duce la apariţia unor mari probleme ecologice. Surprinzător, pe măsură ce a mai trecut timpul, nu a mai pomenit nimeni de „catastrofa ecologică” şi unii apelanţi au renunţat la cererile iniţiale. În cele din urmă, pe 16 noiembrie 2018, Curtea de Apel Bucureşti a consfinţit ceea ce deja devenise clar: PROTAN SA rămâne în faliment, decizia fiind definitivă (AICI).

În perioada scursă de la pronunţarea de către Tribunalul Bucureşti a sentinţei de trecere la faliment, lichidatorul judiciar provizoriu DTA INSOLVENCY IPURL (Călin DOBRE) şi-a făcut treaba şi a întocmit (şi publicat) tabelul preliminar al creanţelor şi raportul privind cauzele falimentului. Ataşez cele două documente, aşa că nu insist pe o prezentare detaliată, ci mă rezum la câteva observaţii.

Masa credală acceptată din prima este de 41.537.418,49 lei – creanţe cu drept de vot plus 1.279.937,17 lei – creanţe fără drept de vot, în timp ce totalul sumelor revendicate de creditori a fost de 84,5 milioane lei! Aici merită menţionată situaţia creditorului maghiar SZIKSZO-VIZ Kft., care a solicitat să fie înscris în tabel cu suma de 25 milioane lei, reprezentând chiria în avans pentru vreo 7 ani (probabil până la expirarea contractului)!

În raportul privind cauzele falimentului, lichidatorul judiciar provizoriu prezintă mai multe posibile nereguli, iar concluzia documentului este următoarea:

supunem atenţiei Onoratei Instante necesitatea de a dispune investigaţii suplimentare pentru a se constata dacă elementele de fapt relevate se circumscriu incidenţei prevederilor art.169 din Legea 85/2014

Unul dintre „elementele” menţionate în raport se referă la recenta înfiinţare a societăţii REPROTEIN SRL Cluj-Napoca (CUI/CIF: 39934310), care are acelaşi obiect de activitate, a preluat în comodat spaţii de la PROTAN SA, iar asociatul unic este înregistrat la acceaşi adresă precum acţionarul majoritar al PROTAN SA, „generându-se astfel aparenţa că cele două persoane juridice fac parte din acelaşi grup de societăţi„.

După un astfel de raport… a venit şi „răsplata” pentru lichidatorul judiciar provizoriu: nu a fost confirmat în funcţie, aparent pentru că onorariul solicitat a fost foarte mare (10.000 euro pe lună + 6,5% din sumele distribuite creditorilor). În principal datorită (sau „din cauza”, depinde cum privim problema) creditorului majoritar ATEV FEHERJEFELDOLGOZO ZRT, în funcţia de lichidator judiciar a fost numit practicianul PRO CAPITAL RESTRUCTURING IPURL, cu un onorariu de 5.000 euro/lună, „la care se adaugă un procent de maxim 2% din sumele distribuite creditorilor”. Punem pariu că acest practician va uita de „necesitatea de a dispune investigaţii suplimentare”!

Următorul termen de judecată în Dosarul de faliment nr.28360/3/2018, al debitoarei PROTAN SA Bucureşti, a fost programat pe 8 februarie 2019. (sursa foto: viva.org.uk)

DOCUMENTE ATAŞATE:
PROTAN SA – Încheiere de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată

PROTAN SA – Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de faliment

PROTAN SA – Tabel preliminar al creanţelor

PROTAN SA – Proces verbal al şedinţei Adunării Creditorilor