PUIUL MOC: Termenul limită de înscriere la masa credală este 9 decembrie 2019

Înfiinţată în decembrie 2012, societatea PUIUL MOC SRL (CUI/CIF: 31001375) are sediul social în comuna Moşniţa Nouă din judeţul Timiş şi se ocupă cu „Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre”. La ora actuală se află sub incidenţa Legii 85/2014, la cererea creditoarei Universitatea Politehnicpă Timişoara, care deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 67.150,12 lei, reprezentând „chirie, utilităţi, penalităţi de întârziere şi cheltuieli ocazionate de comunicarea notificărilor prin executor judecătoresc”.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, C.I.I. TALPAI LOREDANA-HORTENSIA îndeplineşte atribuţiile de administrator judciar provizoriu, iar data de 9 decembrie 2019 este termenul limită pentru înscierea la masa credală, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 3 ianuarie 2020, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar (Timişoara, str.Drubeta nr.118).

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3789/30/2019, al debitoarei PUIUL MOC SRL Moşniţa Nouă, este programat pe 23 ianuarie 2020. (sursa foto: marketreportgazette.com)