ROMCAB: Masă credală de UN MILIARD DE LEI; Sebastian VLĂDESCU era plătit cu 7.000 euro/lună + 5% din profitul brut; LISTA COMPLETĂ a creditorilor şi modul de calcul al creanţelor

Una dintre cele mai surprinzătoare insolvenţe din acest început de an este cea a producătorului de cabluri ROMCAB SA Târgu-Mureş (CUI: 7947193), societate listată încă din 1995 la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul MCAB, şi despre care se spunea că este „o comoară” a economiei româneşti.

Astăzi, 27 aprilie 2017, administratorul judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL a publicat tabelul preliminar al creanţelor, un document care „valorează” peste UN MILIARD DE LEI. Mai exact, masa credală se ridică la 1.002.438.845,29 lei, sumă care ar trebui să fie recuperată de peste 250 de firme şi instituţii, plus 663 de angajaţi şi foşti angajaţi.

Creanţele garantate reprezintă aproape jumătate din total – 486,44 milioane lei, dar aceasta este o valoare provizorie, până la evaluarea garanţiilor respective. Printre creditorii garantaţi cu cele mai generoase sume se numără două bănci de stat: EXIMBANK – două creanţe (în nume propriu şi în numele Statului Român) în valoare de peste 200 milioane lei şi CEC BANK – 34,6 milioane lei.

Primă anuală de 500.000 euro pentru SEBASTIAN VLĂDESCU

Creanţele salariale se ridică la o valoare impresionantă – 3.835.526,42 lei şi revine unui număr de 663 de angajaţi şi foşti angajaţi, adică o medie de 5.785 lei/persoană. Cea mai cunoscută persoană din această categorie este Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU, care a invocat o creanţă de 126.733 lei, dar a fost înscris cu suma de 104.131,42 lei. Să vedem cum s-a ajuns la aceaste sume:

  • Sebastian VLĂDESCU a fost numit Preşedinte al Consiliului de Administraţiei începând cu data de 01.06.2014 până la data de 06.06.2016 prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Acţionarilor ROMCAB SA din data de 06.06.2014.
  • Prin aceeaşi hotărâre a fost stabilită o remuneraţie fixă în cuantum de 7.000 euro lunar şi suplimentar 5% din profitul brut al exerciţiului financiar respectiv, dar nu mai mult de 500.000 euro.
  • Ulterior, prin Hotărârea nr.1 a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 13.06.2016, mandatul lui Sebastian VLĂDESCU a fost prelungit până la data de 01.12.2016, fără a fi modificat cuantumul remuneraţiei.

Ca o paranteză:

  • profitul brut obţinut de ROMCAB în 2014 a fost de 30.042.319 lei, iar 5% din această sumă înseamnă 1,5 milioane lei;
  • profitul brut obţinut de ROMCAB în 2015 a fost de 46.903.541 lei, iar 5% din această sumă înseamnă 2,345 milioane lei.

Fost ministru al Finanţelor şi naşul care a fu…rat mireasa finului Cristi BOUREANU a rămas cu restanţe salariale începând cu iulie 2016, acestea totalizând 126.733 lei. VLĂDESCU a calculat şi dobânda legală aferentă sumei solicitate cu titlu de indemnizaţie restantă, la procentul de 5,75% dobândă anuală, compusă din 1,75% dobânda legală conform ratelor BNR la care se adaugă 4 procente conform OG 13/2011, rezultând un cuantum al dobânzii legale de 4.072,82 lei. Dobânda a fost calculată la debitul integral considerat restant de către creditor, pe perioada 01.08.2016 – 20.02.2017.

VLĂDESCU a uitat şi ce bani a luat de la ROMCAB

Interesant este faptul că VLĂDESCU a şi uitat ce bani a încasat de la ROMCAB SA, omiţând din documentele prezentate o plată/încasare în valoare de 23.943 lei. În cele din urmă, după calcule „la leu”, administratorul judiciar a ajuns la concluzia că valoarea corectă a creanţei este de 104.131,42 lei, reprezentând 102.474 lei debit principal şi 1.657,42 lei penalităţi de întârziere. Mai trebuie menţionat faptul că VLĂDESCU nu a avut contract de muncă, ci de administrator, dar RTZ & PARTNERS SPRL a apreciat că „veniturile administratorilor societăţilor sunt asimilate veniturilor salariale în conformitate cu prevederile Codului Fiscal „.

Om cu suflet mare, Sebastian VLĂDESCU – deşi nu îşi luase leafa de câteva luni – a creditat firma cu 350.000 lei în noiembrie 2016, sumă pe care… acum o vrea înapoi. Cu dobândă, desigur… plus 11.900 lei nu ştiu ce onorariu avocaţial! După calcule amănunţite, suma acceptată şi inscrisă în tabel a ajuns la 351.971,88 lei, de această dată fiind vorba de o creanţă chirografară.

Toate celelalte creanţe şi modul cum acestea au fost calculate le regăsiţi în documentele ataşate, pe care administratorul judiciar le-a întocmit ŞI PUBLICAT în timp util, motiv pentru care merită o bilă albă. Sau două… că sunt două documente, unul dintre acestea de aproape 500 de pagini. Dar şi o bilă neagră pentru că nu a binevoit să publice în BPI şi raportul privind cauzele insolvenţei(sursa foto: libertatea.ro)


DOCUMENTE ATAŞATE
:
ROMCAB SA – tabel preliminar al creanţelor

ROMCAB SA – raport privind verificarea declaraţiilor de creanţă (modul de calcul)


CITIŢI ŞI
:
Insolvenţă cu 500 de angajaţi şi datorii declarate de 660 milioane lei; compania este listată la BVB

NOTĂ:
Dacă aţi găsit informaţii utile în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact