SCANDALUL CĂLUŢILOR! Selecţia de oferte a fost anunţată pentru evaluarea mărcilor DECĂZUTE… dar Raportul de evaluare se referă la mărcile NOI… care NU AU FOST UTILIZATE NICIODATĂ de vechea echipă de fotbal! Lichidatorul judiciar a pierdut mărcile ORIGINALE şi tot încearcă să ascundă această ispravă! Ionel IONIŢĂ, patronul GETYKA FINANCIAR, nu deţine acreditare pentru evaluarea activelor necorporale… dar în schimb are o condamnare „pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie” (documente ataşate)

Scandalul noii sigle a echipei de fotbal POLI IAŞI are ca punct de plecare dubioasa evaluare a mărcilor FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI, realizată în cadrul dosarului de faliment al societăţii FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI SA (CUI: 16764020). Să le luăm în ordine!

¤ Lichidatorul judiciar a pierdut mărcile ORIGINALE

FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI SA, entitatea juridică prin intermediul căreia şi-a desfăşurat activitatea echipa de fotbal din Iaşi, a intrat în insolvenţă pe 29 noiembrie 2010, iar pe 6 septembrie 2011 a trecut la faliment.

La momentul intrării în insolvenţă, societatea FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI SA deţinea mărcile 071907 (M2005/009754) şi 071908 (M2005/009755), care AU EXPIRAT pe 15 septembrie 2015 şi au fost declarate DECĂZUTE de către OSIM pentru că deţinătorul (lichidatorul judiciar ca unic reprezentant) nu le-a reînnoit nici măcar în termenul de graţie (6 luni de la expirare) – AICI şi AICI.

În urma unui articol publicat de SUPERVIZOR.ro (pe 31 iulie 2016), lichidatorul judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL şi-a dat seama de prostia făcută şi a iniţiat demersuri (mai exact, a plătit un consultant în proprietate industrială – WEIZMANN ARIANA & PARTNERS) pentru înregistrarea unor mărci NOI, identice cu cele pierdute. Cererile pentru mărcile noi au fost depuse la OSIM pe 19 octombrie 2016, adică la mai mult de un an de la expirarea celor „originale”!

A reuşit în cele din urmă să înregistreze mărcile 147956 (M2016/007038) şi 147957 (M2016/07039), pe care EUROBUSINESS LRJ SPRL le-a prezentat şi le-a închiriat (către CSMS) ca fiind ORIGINALE!

¤ Selecţia ofertelor s-a făcut… pentru evaluarea mărcilor DECĂZUTE

În „Raport privind selecţia ofertelor…”, publicat în BPI nr.814/16.01.2023, lichidatorul judiciar susţine că «a procedat la inventarierea activelor din patrimoniul debitoarei identificând următoarele:

  • activul necorporal Palmaresul echipei FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI
  • activele necorporale Marca individuală, verbală având nr. marcă 071907 acordată în data de 01.06.2006 şi marca individuală, combinată, având nr.marcă 071908 acordată în data de 01.06.2006 ce conţin denumirea FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI»

În continuare, practicianul precizează că a primit două oferte de preţ, de la ESTIMATORI GROUP SRL şi GETYKA FINANCIAR SRL, pentru evaluarea celor menţionate… adică a mărcilor decăzute!

În următorul Raport de activitate (BPI nr.5661/30.03.2023), se spune foarte clar:

Referitor la activele necorporale Marca individuală, verbală având nr.marcă 071907 acordată în data de 01.06.2006 şi marca individuală, combinată, având nr. marcă 071908 acordată în data de 01.06.2006 ce conţin denumirea FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI, menţionăm că lichidatorul judiciar a început demersurile necesare privind procedura de evaluare

În continuare, practicianul anunţă că Adunarea Creditorilor (Fiscul, mai exact) a aprobat oferta câştigătoare, a societăţii GETYKA FINANCIAR SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 23305098) – 34.486 lei/7.000 euro (+TVA), iar timpul de elaborare a raportului de evaluare este de 30 de zile de la semnarea contractului şi primirea documentelor.

Cred că este foarte clar că selecţia ofertelor a fost efectuată pentru evaluarea mărcilor DECĂZUTE nr.071907 şi 071908.

¤ Ce să vezi?! Lichidatorul a schimbat mărcile!

Pe data de 24 mai 2023, este publicat un nou Raport al lichidatorului judiciar (ştie cineva cu ce se ocupă administratorul special Cristina-Monica NICULESCU?!), document care anunţă că mărcile au fost evaluate la 237.000 euro (+TVA), iar palmaresul la 2.370 euro (+TVA)… numai că sunt menţonate mărcile NOI, cele înregistrate în 2016 (ataşez documentul).

Nu se precizează nicăieri cum s-a ajuns la aceste sume şi de ce nu există evaluări separate pentru cele două mărci, dar apare o menţiune pe care suporterii (cunoscătorii fotbalului ieşean) o consideră FALSĂ: „Marca individuală, combinată utilizată ca siglă a fost folosită încă din 27 aprilie 1945 de către prima echipă de fotbal a studenţilor din Iaşi – Politehnica Iaşi”.

Prin urmare, GETYKA FINANCIAR SRL a evaluat la 237.000 euro (+TVA) două mărci (înregistrate în 2016) care NU AU FOST UTILIZATE NICIODATĂ de vechea echipă de fotbal POLI IAŞI (societatea FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI a intrat în faliment în anul 2011). Dar să vedem cine e „marele evaluator”.

¤ Evaluare făcută de firma unui infractor care nu deţine acreditările necesare

Înfiinţată în februarie 2008, societatea GETYKA FINANCIAR SRL este deţinută şi administrată de Ionel IONIŢĂ, individ despre care site-ul ANEVAR spune că, în ianuarie 2014, şi-a pierdut calitatea de membru titular… ca urmare a faptului că „a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie” (vă povestesc într-un viitor articol ce isprăvi a făcut!).

Şi-a redobândit calitatea de evaluator, numai că tot site-ul ANEVAR precizează că NU deţine specializarea/acreditarea EI (Evaluare Întreprinderi), ceea ce înseamnă că nu putea evalua activele necorporale (mărcile şi palmaresul) de la FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI. E adevărat… nici nu le-a evaluat el.

Probabil din greşeală, lichidatorul judiciar precizează că Raportul de evaluare a fost semnat de Daniel Ioan ORHA… ca reprezentant GETYKA FINANCIAR SRL!

Daniel Ioan ORHA are acreditare EI, este din altă zonă a ţării, are propriile firme de evaluare/consultanţă… iar patronul Ionel IONIŢĂ a refuzat să precizeze temeiul legal în baza căruia GETYKA FINANCIAR SRL a depus ofertă pentru „evaluarea activelor necorporale din patrimoniul debitoarei FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAŞI”.

Mai exact, IONIŢĂ nu a dorit să răspundă la niciuna din întrebările transmise de SUPERVIZOR.ro (cum ar fi: Câte mărci a evaluat GETYKA FINANCIAR SRL până la ora actuală? Ce performanţe ale echipei de fotbal ieşene a avut în vedere de s-a ajuns la o evaluare de 24 ori mai mare decât la OŢELUL GALAŢI?).

SCURTE CONCLUZII… sau
sugestii pentru viitoare acţiuni

Nu am reuşit să prezint toate problemele/neregulile legate de faliment, de ticălosul lichidator judiciar şi de mărcile POLI IAŞI (nu a intrat timpul în sac, au trecut doar 12 ani şi jumătate de la deschiderea procedurii!), dar consider că există câteva concluzii care ar putea determina Clubul actual, Primăria Iaşi (principalul finanţator), chiar şi Fiscul (principalul creditor… care „a uitat” să formuleze acţiune de atragere a răspunderii personale/patrimoniale) să solicite lămuriri şi eventual să iniţieze demersuri de anulare a (supra)evaluării:

  • Lichidatorul judiciar a pierdut mărcile ORIGINALE, a ascuns mereu acest aspect şi chiar a înşelat CSMS (a închiriat noile mărci ca fiind cele ORIGINALE)
  • Anunţurile pentru selecţia de oferte în vederea evaluării făceau referire la mărcile DECĂZUTE
  • Oferta depusă de GETYKA FINANCIAR SRL ridică probleme de legalitate din moment ce firma nu are evaluator acreditat EI
  • Lichidatorul judiciar minte în continuare, susţinând că sigla/imaginea este folosită din 1945

Chiar dacă suporterii sunt nemulţumiţi (bănuiala mea este că unii au fost/sunt motivaţi să fie nemulţumiţi şi să tot solicite recuperarea siglei!), înţeleg că sigla nu mai poate fi schimbată până la finalul acestei ediţii de campionat… aşa că e timp suficient pentru analize, contestaţii, eventual plângeri penale. HAI POLI!

DOCUMENTE ATAŞATE:
FC POLITEHNICA IAŞI – Raport ianuarie 2023

FC POLITEHNICA IAŞI – Raport martie 2023

FC POLITEHNICA IAŞI – Raport mai 2023