Insolvenţa REALTOPFARMA: Echipa de fotbal CFR Cluj a făcut un barter de 5 milioane lei pentru apartamente în TRANSILVANIA SMART CITY; dezvoltatorul imobiliar a denunţat contractul de publicitate şi a refuzat facturi de 2,5 milioane lei

REALTOPFARMA SA Tamaşi/Corbeanca (CUI/CIF: 38195147) – principalul dezvoltator implicat în TRANSILVANIA SMART CITY, cel mai mare proiect rezidenţial (smart-city) din sud-estul Europei – a intrat în insolvenţă pe 10 aprilie 2023 (Dosarul nr.884/93/2023), iar pe 18 iulie 2023 a fost publicat tabel preliminar – detalii AICI.

Una dintre surprizele acestui document este prezenţa pe lista cu peste 160 de creditori a echipei de fotbal CFR Cluj, mai exact a societăţii FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA Cluj-Napoca (CUI/CIF: 14331896)… despre care SE SPUNE că este deţinută de Ioan/Neluţu VARGA (foto) şi la care administratori sunt (conform ONRC) următoarele persoane: Simona-Elena SFERLE, Florin Mircea POP, Ştefan GADOLA, Victor Leontin FODOR şi Ioana Crina CIOCIAN.

CFR Cluj este înscrisă la masa credală cu suma de 1.212.700,20 lei – creanţă sub condiţie suspensivă, de peste 3 ori mai mică decât suma revendicată (3.755.218,42 lei). Cum s-a ajuns la această datorie… ne spun documentele depuse la dosar de administratorul judiciar provizoriu:

<<<<<<<
FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA a formulat declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 3.755.218,42 lei, compusă astfel:

 • 3.648.166,79 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de publicitate prestate;
 • 107.051,63 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform contract.

Totodată, se arată faptul că societatea debitoare (REALTOPFARMA SA – n.r.) a emis facturi fiscale către societatea creditoare în valoare totală de 5.191.717,59 lei cu titlu de avans pentru achiziţionarea de apartamente şi locuri de parcare, astfel cum rezultă din promisiunile de vânzare încheiate de părţi.

Analizând inscrisurile depuse, observăm faptul ca FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA a emis următoarele facturi fiscale:

 • Factura serie CFRC nr. 4363/02.12.2021 – în valoare de 58.893,10 lei
 • Factura serie CFRC nr. 4382/03.01.2022 – în valoare de 58.882,39 lei
 • Factura serie CFRC nr. 4409/01.02.2022 – în valoare de 1.094.924,71 lei
 • Factura serie CFRC nr. 4563/05.07.2022 – în valoare de 490.359,34 lei
  Factura serie CFRC nr. 4564/05.07.2022 – în valoare de 729.654,69 lei
  Factura serie CFRC nr. 4597/05.08.2022 – în valoare de 488.524,73 lei
  Factura serie CFRC nr. 4598/05.08.2022 – în valoare de 726.924,83 lei

REALTOPFARMA SA a notificat la data de 04.07.2022 creditorul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA cu privire la faptul că înţelege să denunţe contractul în temeiul art.6.1 pct.b din contract, începând cu luna iulie 2022.

Ca efect al denunţării, contractul a încetat începând cu luna iulie 2022, administratorul judiciar constatând că sumele datorate de societatea debitoare la data încetării sunt în suma de 1.212.700,20 lei, reprezentând contravaloarea facturilor serie CFRC nr.4363/02.12.2021; serie CFRC nr.4382/03.01.2022 şi serie CFRC nr.4409/01.02.2022.

În ceea ce priveşte facturile emise ulterior datei de 04.07.2022 (data recepţionării adresei de către creditor), administratorul judiciar constată că acestea nu sunt datorate câtă vreme contractul fusese încetat încă din 04.07.2022, cu atât mai mult cu cât facturile au fost refuzate la plată de către societatea debitoare.

Prin încheierea promisiunilor de vânzare şi a emiterii facturilor cu titlu de avans apartamente, cele două creanţe reciproce s-au compensat prin stingerea creanţei deţinute de creditor, pâna la concurenţa sumei de 1.212.700,20 lei.

Câtă vreme părţile au agreat stingerea creanţelor prin compensare, penalităţile de întârziere calculate nu pot fi înscrise la masa credală, întrucât debitul principal a fost stins.

În ceea ce priveşte suma de 1.212.700,20 lei ce rezidă atât din contractul de branding şi închiriere spaţii publicitare, cât şi din promisiunile de vânzare şi facturile fiscale emise în baza acestora, trebuie avut în vedere faptul că art.6.1 din promisiune, prevede că promitenta vânzătoare se obligă ca până cel târziu la data de 13.12.2024 (cu termen de graţie 4 luni) să facă pe cheltuiala proprie toate formalităţile şi să înscrie în regim de carte funciară construcţia, precum şi să obţină extras de carte funciară individual pentru imobil, iar potrivit art.7.15, părţile se obligă să încheie în formă autentică contractul de vânzare al imobilului în termen de cel mult 60 de zile de la data emiterii extrasului.

Ţinând seama că părţile au stabilit un termen ulterior pentru încheierea contractelor de vânzare (13.12.2024, ce poate fi afectat de un termen de graţie), administratorul judiciar va înscrie creanţa principală în sumă de 1.212.700,20 lei în tabelul preliminar de creanţe sub condiţia suspensivă a neînchierii contractelor.
>>>>>>>

Deşi există câteva neclarităţi în expunerea practicianului (și probabil este 31.12.2024, nu 13.12.2024), situaţia pare a fi aceasta: CFR Cluj şi REALTOPFARMA SA au făcut „un barter” de peste 5 milioane lei, apartamente (plus locuri de parcare) la schimb cu publicitate.

Din motive „nelucidate”, REALTOPFARMA SA a rupt (denunţat) contractul de publicitate, nu recunoaşte facturi de vreo 2,5 milioane lei… şi nu spune nimic de obligaţiile ei şi de facturile de 5.191.717,59 lei emise pe numele societăţii FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA. Frumos ar fi să execute echipa de fotbal pentru diferenţa de aproape 4 milioane lei.

Şi Fiscul ar trebui să fie interesat de lămurirea acestei probleme pentru că CFR Cluj „fentează” bugetul de stat cu peste un milion de lei (TVA şi impozit pe profit) prin înregistrarea şi neachitarea acelor facturi.

Şi dacă vă întrebaţi de ce o echipă de fotbal aflată sub sancţiuni UEFA din cauza problemelor financiare îşi permite să facă un barter de peste 5 milioane lei pentru apartamente (care probabil nu se vor mai construi)… răspunsul este acesta: a pompat 16 milioane lei „în fundul” unui producător TV şi nu a păţit nimic (detalii AICI), de ce nu ar ajuta şi un dezvoltator imobiliar cu 5 milioane lei?! (sursa foto: digisport.ro)