SIDIPLUS TRANSILVANIA: Administratorul judiciar îl dojeneşte pe Ioan VLONGA pentru că nu găseşte banii care figurează în casierie… şi în conturile bancare! Timişoreanul VLONGA mai are în derulare reorganizarea judiciară de la ALENCON, iar anul trecut a înfiinţat o firmă în Făgăraş

Ioan VLONGA (din Timişoara, nu ţeparul din Baia Mare) este asociat şi administrator la ALENCON SRL Timişoara (CUI/CIF: 15955480) – firmă aflată într-o dubioasă procedură de reorganizare judiciară şi la SIDIPLUS TRANSILVANIA SRL Remetea Mare (CUI/CIF: 24166702) – societatea care a intrat în insolvenţă pe 7 octombrie 2021 (Dosar nr.3697/30/2021).

Conform tabelului preliminar, ţeapa trasă de SIDIPLUS TRANSILVANIA SRL este de „numai” 110.739,06 lei – „beneficiar” fiind MASCHINENBAU TIMISOARA SRL (CUI/CIF: 18912085), dar sunt şanse mari să se mai adauge suma de 177.065 lei – creanţă a Fiscului „înscrisă sub condiția suspensivă a dovedirii depunerii la dosar a titlurilor executorii”. Totodată, pe portalul instanţelor de judecată este menţionat şi creditorul HBI SVILUPPO IMMOBILIARE SRL Bucureşti (CUI/CIF: 39375278), care nu apare în tabelul preliminar!

Demn de semnalat la această procedură este faptul că administratorul judiciar (consorţiul format din CII VONICA LUCIAN şi CII GABROVEANU EMILIA) a atras atenţia încă de la bun început, prin Raportul privind cauzele insolvenţei, că „în perioada 01.01.2018-31.12.2020, societatea debitoare înregistrează operaţiuni de retragere de numerar, în special din disponibilul în conturile bancare” în valoare de 365.333,86 lei.

Mai mult, există o mare problemă şi cu lichidităţile din actele contabile: „valoarea disponibilităţilor băneşti, conform balanţei de verificare la 30.09.2021, luna anterioară deschiderii procedurii de insolvenţă, este de 379.133 lei, astfel: 268.692,47 lei în casierie şi 110.440,36 lei în conturile bancare. Aceste sume de bani nu au fost identificate de către administratorul judiciar”. Altfel spus, administratorul Ioan VLONGA (e greu de crezut că altcineva) a luat din firmă (ca să nu zic a sustras) aproape 750.000 lei.

Surprinzător este faptul că administratorul judiciar lasă loc de manevre şi înţelegeri oneroase, menţiunea ciudată din Raport fiind următoarea: „În măsura în care administratorul societăţii debitoare nu va preda administratorului judiciar sumele de bani aflate în conturile bancare şi în casieria societăţii la data deschiderii procedurii, conform datelor din contabilitatea societăţii debitoare, sunt incidente prevederile art.169 lit.e), iar persoana responsabilă este administratorul societăţii debitoare”. Deja s-a uitat de „operaţiunile de retragere de numerar”!

Deşi a afirmat că va depune plan de reorganizare judiciară pentru SIDIPLUS TRANSILVANIA SRL, Ioan VLONGA s-a lansat în altă afacere: în iunie 2021 a înfiinţat PARASOURCE SRL Făgăraş (CUI/CIF: 44436592), firmă care a devenit plătitoare de TVA după mai puţin de două luni. (sursa foto: media.cylex.ro)