Şmecherie greceasă pentru umilirea unui creditor bancar: un individ fără afaceri şi fără asigurare medicală a cumpărat creanţe de 24 milioane lei

Efthymiou-ww

Înfiinţată în iulie 2005, EFTHYMIOU SRL Bucureşti (CUI: 17752172) se ocupă oficial de „comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou”, dar în realitate activează în sectorul imobiliar, şi are un capital social de 200 lei, deţinut de cetăţenii greci Georgios EFTHYMIOU (50 de ani) – 35%, Ioannis EFTHYMIOU (47 de ani) – 35%, Dimitros GKOLETSOS (57 de ani) – 20% şi  Nikolaos MALLIAROUDAKIS (55 de ani) – 10%.

 Pentru anul 2015 a raportat venituri de 561.129 lei şi cheltuieli de 741.556 lei, rezultând pierderi de 180.607 lei, dar demn de remarcat este faptul că la finalul anului trecut înregistra datorii totale de 36.494.819 lei şi capitaluri proprii negative de -12.446.381 lei.

 Pe 23 martie 2016, probabil anticipând demersul PIRAEUS BANK (cu care s-a judecat şi anul trecut, în Dosarul 86281/299/2015 de la Judecătoria Sector 1), EFTHYMIOU SRL se cere în insolvenţă. În documentaţia depusă la Dosarul nr.11062/3/2016, debitoarea susţine că „datoriile exigibile ale societăţii la momentul depunerii cererii de deschidere erau în valoarea de 485.373,34 lei şi 9.991.744,20 euro„.

 La acest dosar de insolvenţă s-au lipit şi creditorii PIRAEUS BANK ROMANIA SA şi Nicolae ZGURĂ, un individ de 37 de ani din Constanţa, care ar fi preluat (cesionat) creanţe de la asociaţii debitoarei, fiind „o creanţă care derivă din împrumuturile date de către asociaţi către debitoare pentru ca aceasta să îsi ducă la îndeplinire activitatea”, după cum se menţionează în documentele depuse la instanţă. Acest ZGURĂ a depus o cerere de intervenţie principală „deoarece se doreşte a se arăta că se deţine o creanţă certă, lichidă si exigibilă în baza căreia, chiar şi dacă cererea debitoarei nu poate fi primită, trebuie deschisă procedura insolvenţei, starea de insolvenţă fiind prezumată”.

EFTHYMIOU-5-ani-(2015)-600

În şedinţa din 19 aprilie 2016, în care s-a decis deschiderea procedurii de insolvenţă, creditorii PIRAEUS BANK şi Nicolae ZGURĂ s-au contrat destul de „contondent”, miza fiind numirea administratorul judiciar. Astfel, banca a propus practicianul EURO INSOL SPRL şi a afirmat că „de la termenul anterior până în prezent nu au fost făcute alte demersuri pentru a se ajunge la o înţelegere între părţi, termenul fiind folosit doar pentru a se găsi un creditor care să se subscrie opţiunilor debitoarei”. Mai mult reprezentantul băncii a precizat că deţine datele financiare ale debitoarei, iar din acestea nu reiese că ar exista un creditor cu o creanţă mai mare decât cea a băncii.

 Avocatul lui ZGURĂ, pe lângă faptul că a susţinut varianta cesiunii de creanţe între asociaţii greci şi „binefăcătorul constanţean”, a atacat (subtil) EURO INSOL SPRL, făcând referire la „reputaţia societăţii propuse de PIRAEUS BANK ROMANIA SA” şi la „cotaţiile publice existente ale persoanelor care conduc această societate„. Desigur, apropo-urile erau la condamnatul definitiv Remus BORZA.

 În cele din urmă, instanţa a ales propunerea lui ZGURĂ, desemnând ca administrator judiciar provizoriu practicianul EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL (Carmen Gabriela MATEICIUC), cu o remuneraţie iniţială de 1.500 lei/lună. Judecătorul sindic Carmen COSMA de la Tribunalul Bucureşti a mai stabilit data de 7 iunie 2016 drept termen limită „de verificare a creanţelor, de întocmire si publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe„, iar data de 9 iunie 2016 pentru prima şedinţă a Adunării Creditorilor.

 Carmen Gabriela MATEICIUC nu a respectat termenul de 7 iunie 2016 şi a publicat (în BPI) tabelul preliminar al creanţelor pe 9 iunie 2016, exact în ziua în care era programată Adunarea Creditorilor. Culmea, MATEICIUC publică tot pe 9 iunie şi procesul verbal al Adunării Creditorilor, care oficial s-a desfăşurat începând cu ora 11:00.

 Din tabelul preliminar reise faptul că EFTHYMIOU SRL are datorii de 45,69 milioane lei (mult mai mari decât cele din bilanţul pe 2015), dar numai 6 creditori, cel mai mare fiind… Nicolae ZGURĂ cu 24,12 milioane lei. Creanţa PIRAEUS BANK este de 21,475 milioane lei, dar administratorul judiciar provizoriu pune la îndoială modul de calcul al dobânzilor şi mai precizează că „valoarea garantată, respectiv negarantată a creanţelor deţinute de către PIRAEUS BANK ROMANIA SA va fi stabilită la momentul finalizării raportului de evaluare al activelor debitoarei”.

 Din procesul verbal al Adunării Creditorilor aflăm că la şedinţă a participat… doar Nicolae ZGURĂ, dar nu „în fizic „, ci prin reprezentant (Boanţă, Gîdei şi Asociaţii SCA). Administratorul judiciar provizoriu consideră că sunt întrunite condiţiile legale de cvorum (participă 52,79% din total masă credală cu drept de vot) şi merge mai departe. La punctul 1 de pe ordinea de zi (prezentarea situaţiei debitorului) precizează că „debitoarea a continuat demersurile în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru edificarea unui complex rezidenţial în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, pe terenul aflat în proprietatea societăţii”. ATÂT!

 La punctul 2 (desemnarea Comiterului Creditorilor), „reprezentantul creditorului Nicolae ZGURĂ atrage atenţia asupra faptului că numărul total al creditorilor, conform tabelului preliminar de creanţe al EFTHYMIOU SRL, este foarte redus, respectiv 6 creditori, astfel încât nu consideră necesară constituirea unui Comitet al Creditorilor, atribuţiile comitetului urmând a fi exercitate de Adunarea Creditorilor”. Şi aşa a rămas.

 Punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi se refereau la confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea onorariilor. De confirmare nu se mai punea problema, că doar era practicianul pentru care s-a zbătut creditorul Nicoleae ZGURĂ. La onorarii, „trai neneacă” pentru EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS SPRL:

  • Onorariu fix: 2.000 EUR/lună + TVA, aplicabil de la data deschiderii procedurii de insolvenţă
  • Onorariu elaborare plan de reorganizare: 9.000 EUR + TVA, având termen de plată după cum urmează: 50% la momentul transmiterii versiunii preliminare (draft), 50% la momentul depunerii planului de reorganizare la grefa tribunalului
  • Onorariu de succes: în cuantum de 3% aplicabil sumelor recuperate de creditori, însemnând atât sumele ce vor fi plătite acestora în cadrul procedurii şi/sau valoarea oricărei tranzacţii/mecanism de acoperire ori satisfacere a creanţelor deţinute împotriva debitorului.

 Sărind peste sumele imense pe care le pretinde Carmen Gabriela MATEICIUC pentru o insolvenţă cu 6 creditori, dintre care unul majoritar, se impun două observaţii:

  • onorariu fix de 2.000 euro/lună „de la data deschiderii procedurii de insolvenţă” pare a fi uşor ilegal din moment ce instanţa a stabilit un alt onorariu pentru perioada scursă până la confirmarea administratorului judiciar
  • onorariu pentru planul de reorganizare nu este condiţionat de aprobarea acestuia, din acest motiv şi impunerea ca plata să se facă înainte de discutarea acestuia în Adunarea creditorilor; chiar dacă ZGURĂ e creditor majoritar, planul ar putea fi respins, în principal cu sprijinul bugetarilor.

 Ţinânt cont de cele menţionate şi de derularea evenimentelor, există câteva întrebări pe care creditorul PIRAEUS BANK sau judecătorul sindic ar putea să şi le pună… sau ar putea să le adreseze instituţiilor abilitate:

  • Cât de legală este şedinţa Adunării Creditorilor din 9 iunie 2016, în condiţiile în care tabelul preliminar a fost publicat în aceeaşi zi
  • Pentru achiziţionarea unor creanţe de 24 milioane lei, se bănuieşte că Nicolae ZGURĂ a plătit măcar 5% din această valoare, adică 1,2 milioane lei. Veniturile declarate ale acestui individ îi permit o astfel de „cheltuială”?
  • Dacă chiar a cumpărat aceste creanţe, există şi o dovadă a plăţii, că nici persoanele fizice nu mai au voie să umble cu banii în pungă?
  • Nu cumva unele din creanţele cesionate de asociaţii greci erau prescrise la momentul tranzacţiei cu ZGURĂ (februarie 2016)?

ONRC-BPI

În ceea ce îl priveşte pe multimilionarul creditor Nicolae ZGURĂ, acesta este născut în zodia Vărsător, locuieşte într-un apartament situat într-un imobil unde figurează sediul social pentru peste 20 de firme (inclusiv o multinaţională specializată în transporturi maritime), dar nu este asociat sau administrator la nicio societate din România.

 Mai mult, Nicolae ZGURĂ nu figurează ca asigurat în sistemul public de sănătate, nu este înscris la medic de familie, deşi card de sănătate pe numele lui a fost emis (felicitări administratorului judiciar pentru publicarea CNP-ului!), ceea ce sugerează că nici job nu are. La banii lui, de ce să mai muncească?! Plăteşte o casă de avocatură să muncească pentru el! (sursa foto: greeceinmyheart.com)

 DOCUMENTE ATAŞATE:

EFTHYMIOU SRL – tabel preliminar al creanţelor

EFTHYMIOU SRL – proces verbal Adunarea Creditorilor (9 iunie 2016)