SOROLI – COLA a intrat în insolvenţă… cu datorii de 51 milioane lei

Debitoarea SOROLI – COLA SA Brăila (CUI/CIF: 4116530) – societate la care Roxana CARUZ deţine 99% din acţiuni – a intrat în insolvenţă, conform deciziei pronunţate în Dosarul nr.1181/113/2020, iar în cererea introductivă a precizat că are datorii de 51.044.013 lei.

În cadrul procedurii generale, CII DAN VASILICA va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 17 august 2020 este termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, urmând ca prima Adunare a Creditorilor să se întrunească pe 28 august 2020.

Înfiinţată în mai 1993, SOROLI – COLA SA a raportat pentru anul 2019 un număr mediu de 55 de angajaţi, venituri de 9.130.422 lei şi cheltuieli de 11.588.720 lei, rezultând pierderi de 2.462.258 lei, datorii de 48.667.581 lei şi capitaluri proprii negative, de -5.339.853 lei.

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.1181/113/2020, al debitoarei SOROLI – COLA SA Brăila, este programat pe 6 octombrie 2020.