Starea de urgenţă a încurcat planurile ADMIN INSOLV de „îngropare” a falitei ACIDAVA; nu-i panică… pentru că AJFP Satu Mare nu este interesată de recuperarea sumei de 193.872 lei

În perioada 2016-2018, ACIDAVA SRL (CUI/CIF: 13516390) a avut sediul social într-un sat din judeţul Olt şi a prestat „activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal” (Cod CAEN: 6920), iar Radu-Dumitru DRAGOŞ (foto medalion) a fost unic asociat şi administrator. La finalul anului 2018, societatea avea datorii de 86.870 lei şi active circulante de 432.702 lei… din care 356.728 lei în casă şi conturi la bănci!

În iunie-septembrie 2019, sediul social al ACIDAVA SRL este mutat în sat Stâna, comuna Socond, judeţul Satu Mare, obiectul principal de activitate devine „lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” (Cod CAEN: 4120), iar Radu-Dumitru DRAGOŞ se leapădă de firmă, aceasta fiind preluată de Daniel KOPOSCSUK, un individ din satul Oar (judeţul Satu Mare). Desigur, KOPOSCSUK a preluat (în acte) şi funcţia de administrator.

Imediat după finalizarea modificărilor, firma intră în dizolvare/lichidare, iar ADMIN INSOLV SPRL Satu Mare (Cristian RACOLŢA)  este numit lichidator administrativ „în baza Rezoluţiei Directorului Oficiului Registrului Comerţului nr.8079/11.10.2019”. În cadrul acestei proceduri s-a constatat că Fiscul, prin AJFP Satu Mare, avea de recuperat 192.769 lei, motiv pentru care s-a trecut la faliment, iar ADMIN INSOLV SPRL a devenit lichidator judiciar.
În Raportul privind cauzele falimentului, practicianul nu pomeneşte abolut nimic de fostul administrator Radu-Dumitru DRAGOŞ şi nici nu spune ce s-a întâmplat cu diponibilităţile de 356.728 lei. Mai mult, bate câmpii cu graţie, susţinând (minţind) că „societatea având obiectul de activitate *Construcţii*, multe din obiectivele contractate sunt în colaborarea cu entităţi bugetare, iar modul de încasare este foarte greoi”!

La masa credală s-a înscris doar Fiscul, cu 193.872 lei, şi surprinzător este faptul că AJFP Satu Mare nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale/personale… iar aceasta ar trebui să se îndrepte împotriva lui Radu-Dumitru DRAGOŞ, pentru că datoriile nu au fost acumulate în perioda lui Daniel KOPOSCSUK şi nici disponibilităţile nu au fost sustrase de acesta. Probabil, el nici nu ştie ce a semnat. Dacă o fi semnat ceva!

Demn de semnalat este faptul că lichidatorul judiciar ADMIN INSOLV SPRL (Cristian RACOLŢA) a întocmit un „raport final” prin care a propus închiderea procedurii de faliment, dar nu a convocat Adunarea Creditorilor pentru a supune la vot această „extraordinară idee”… şi pentru a analiza oportunitatea formulării unei acţiuni de atragere a răspunderii împotriva foştilor administratori.

Închiderea procedurii urma să fie discutată (şi probabil admisă) de instanţă pe 24 martie 2020, numai că… a venit starea de urgenţă şi, din acest motiv, a fost suspendată judecarea Dosarului de faliment nr.2587/83/2019. Această „amânare a înmormântării” ACIDAVA SRL pare a fi o şansă pentru Fisc, care mai are la dispoziţie două-trei săptămâni pentru depunerea cererii de atragere a răspunderii. Doar PARE o şansă… în realitate este GHINION… pentru că AJFP Satu Mare nu şi-a propus să formuleze o astfel de acţiune, iar neconvocarea Adunării Creditorilor va fi scuza perfectă – „nu am ştiut, nu ne-a anunţat lichidatorul„. (surse foto: linkedin.com şi amaysorg.com)