SVF CONSTRUCT: faliment pe repede înainte; 30 decembrie 2015 este termenul limită de înscriere la masa credală

022

Simion-Bogdan NICA (50 de ani) a decis să pună capăt (temporar, cel puţin) carierei de antreprenor în construcţii şi a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva SVF CONSTRUCT SRL Bucureşti (CUI: 15104620), firmă la care este unic asociat şi administrator. În documentaţia depusă la Dosarul nr.36681/3/2015, se precizează că, la nivelul lunii octombrie 2015, „datoriile exigibile ale societăţii erau în sumă de 1.198.090,57 lei – creditori garantaţi şi ordinari şi 628.057,90 lei – datorii către bugetul de stat”.

 Site-ul ANAF susţine că obligaţiile restante la bugetele de stat ale acestei societăţi sunt ceva mai mari, de 897.798 lei, defalcate astfel:

  • Bugetul de stat = 609.798 lei
  • Bugetul asigurărilor sociale de stat = 209.083 lei
  • Bugetul asigurărilor pentru şomaj = 6.461 lei
  • Bugetul asigurărilor de sănătate = 72.456 lei.

 Tribunalul Bucureşti a admis cererea pe 17 noiembrie 2015 şi a desemnat PRIME INSOLV PRACTICE SPRL să îndeplinească atribuţiile de lichidator judiciar. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 30 decembrie 2015, iar prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost convocată pe 15 ianuarie 2016.

SVF-CONSTRUCT-10-ani-600

Intrarea direct în faliment este curioasă în condiţiile în care, anul trecut, SVF CONSTRUCT SRL a înregistrat o creştere importantă a cifrei de afaceri (la 1,36 milioane lei, faţă de 736.772 lei în 2013) şi o reducere spectaculoasă a pierderilor (154.048 lei, faţă de 1,70 milioane lei în anul anterior). Totuşi, acest demers de „îngropare” a societăţii ar putea să reprezinte, de fapt, transferarea activităţii pe o altă firmă.

 Astfel, Luminiţa Dorina NICA (46 de ani), asociat minoritar la SVF CONSTRUCT SRL până în februarie 2014, a preluat (tot în februarie 2014) controlul asupra societăţii DBSOFT4U SRL Bucureşti (CUI: 18399606), printr-o majorare de capital social, anterior unic asociat fiind Ion DEDU (55 de ani). Pe lângă faptul că a devenit asociat majoritar (80%), Luminiţa Dorina NICA a fost numită administrator, obiectul principal de activitate s-a schimbat în „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, iar numele firmei a fost modificat în SVF TELECOM CONSTRUCT SRL.