Ţeapa DISTRIGAZ SAN: Apelul a fost respins, Tinel PIPINĂ are de plătit 2,64 milioane lei; ÎCCJ a stabilit că prin nedepunerea documentelor contabile sunt întrunite toate condiţiile necesare atragerii răspunderii patrimoniale

DISTRIGAZ SAN SRL Bucureşti (CUI/CIF: 24785261) a intrat în insolvenţă pe 11 mai 2021, la cererea ALPHA BANK, creditor care a invocat o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 441.732,95 lei, rezultată în urma unui contract de credit din august 2018.

Deşi firma de construcţii bucureşteană a încheiat anul 2020 cu active imobilizate de 1.323.038 lei şi active circulante de 3.194.418 lei, din care creanţe de 2.521.979 lei, s-a trecut relativ rapid la faliment pentru că debitoarea a declarat că nu mai desfăşoară activitate şi a refuzat să predea „documentele financiare, dar şi juridice (contractele cu clienţii, contractele de înstrăinare a activelor, datele cu privire la creanţele inregistrate în contabilitate, lista bunuri etc)”, după cum a precizat administratorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor prezintă o masă credală de 2,64 milioane lei, partea Fiscului fiind de 1,35 milioane lei, dar merită remarcat faptul că trei bănci au luat o ţeapă cumulată de 821.667,27 lei… deşi au fost înscrise în tabel cu creanţe teoretic garantate.

Deţinută la momentul intrării în insolvenţă de Tinel PIPINĂ (foto; 50,5%) şi Florin Laurenţiu SANDU (49%), societatea DISTRIGAZ SAN SRL este administrată de PIPINĂ doar de la 10 martie 2020. Până atunci, Florin Laurenţiu SANDU a fost unic asociat şi administrator.

Cu toate acestea, Tinel PIPINĂ a fost considerat singurul vinovat pentru ţeapa de 2,64 milioane lei şi doar împotriva lui a fost formulată cererea de atragere a răspunderii personale (reclamant oficial fiind Fiscul, creditor majoritar).

Principala acuzaţie formulată (şi) de lichidatorul judiciar a fost că „pârâtul nu a predat în integralitate documentele prevăzute de art.67 din Legea nr. 85/2014 şi nici nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar de a comunica documentele justificative solicitate”.

Mai mult, PIPINĂ a tratat cu sictir şi cererea judecătorului sindic de a depune anumite documente, motiv pentru care „a împuşcat” o amendă de 3.000 lei… care a devenit neînsemnată după pronunţarea sentinţei din Dosarul asociat nr.5300/3/2021/a2:

Obligă pe pârâtul PIPINA Tinel să suporte din averea personală pasivul debitoarei DISTRIGAZ SAN SRL, respectiv suma de 2.637.747,08 lei

Sentinţa a fost atacată cu apel, numai că motivele invocate de „condamnatul în prima instanţă” (printre care: „în patrimoniul societăţii debitoare mai sunt patru terenuri şi cinci maşini”) au fost respinse de Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care a ţinut să explice „cum stă treaba” cu nepredarea documentelor contabile în cazul dosarelor de insolvenţă:

Prin Decizia nr.14/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.902 din 13 septembrie 2022, s-a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.169 alin.(1) lit.d) teza a doua din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care pârâtul nu predă documentele contabile practicianului în insolvenţă, după prealabila notificare, se prezumă relativ întrunirea tuturor condiţiilor necesare atragerii răspunderii patrimoniale pentru fapta prevăzută de art.169 alin.(1) lit.d) din aceeaşi lege.

Prin urmare, Curtea de Apel Bucureşti a apreciat că „este dovedită fapta ilicită imputată pârâtului” şi a respins apelul, astfel că Tinel PIPINĂ rămâne „bun de plată” pentru suma de 2.637.747,08 lei. Desigur, ar trebui să existe cineva interesat (Fiscul, în principal) pentru punerea în aplicare a acestei sentinţe.

Conform ONRC, Tinel PIPINĂ mai este asociat şi administrator la SYD ENERGY REŢELE SRL Popeşti-Leordeni (CUI/CIF: 43503790), agent economic declarat INACTIV de către AJFP Ilfov din decembrie 2021. Pe contul de Facebook, susţine că lucrează la DSF PROJECT RETELE SRL Popeşti-Leordeni (CUI/CIF: 38952394).

Societatea DSF PROJECT RETELE SRL a fost înfiinţată în martie 2018, este administrată (în acte) de Sorina-Oana SANDU, a înregistrat profituri semnificative în fiecare an, iar pentru 2022 a raportat 91 de angajaţi, profit net de 1.356.400 lei, la o cifră de afaceri de 13.477.077 lei, datorii de 2.185.517 lei şi active circulante de 7.094.232 lei, din care creanţe de 4.949.956 lei. (sursa foto: facebook.com/tinel.pipina)