TECHNOSTEEL LBR: Masă credală definitivă de 105 milioane lei; pierderi de 10 milioane lei în 2017; deşi debitoarea a acumulat datorii mari în perioada de observaţie, administratorul judiciar nu a cerut trecerea la faliment

TECHNOSTEEL LBR SRL Iaşi (CUI: 15319440), societate comercială care asigura vreo 200 de locuri de muncă şi era printre principalii exportatori ai judeţului, a intrat în insolvenţă pe 6 iulie 2016, oficial la propria cerere, practic după ce alţi câţiva creditori au solicitat aplicarea Legii 85/2014, unii invocând creanţe de valori impresionante – Dosarul nr.3696/99/2016.

Tabelul preliminar al creditorilor, publicat de administratorul judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL pe 27 septembrie 2016, indica o masă credală acceptată din prima de 94.789.884 lei, în condiţiile în care creanţele invocate de creditori au totalizat 129.877.563 lei.

Pe 23 mai 2018, CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a reuşit să publice tabelul definitiv al creanţelor, iar acest document prezintă un total al datoriilor de 104.644.709,65 lei. Chiar dacă eliminăm creanţa sub condiţie, în valoare de 3,16 milioane lei, tot rămân 101,5 milioane lei, creanţele teoretic garantate cumulând 48,55 milioane lei. Demn de menţionat este faptul că Fiscul, care revendică 5,8 milioane lei, nu deţine nicio garanţie.

Conform Legii 85/2014, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv ar trebuie depus planul de reorganizare judiciară. Desigur, dacă debitoarea doreşte aşa ceva. În cazul de faţă, cel puţin Fiscul şi administratorul judiciar ar fi putut să ceară până acum falimentul societăţii.

Conform site-ului anaf.ro, TECHNOSTEEL LBR SRL avea la 31 martie 2018 obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 9.440.504 lei, sumă mult mai mare faţă de cea de la deschiderea procedurii (din tabelul definitiv). Asta înseamnă că nu şi-a achitat obligaţiile către bugete în perioada de observaţie, aşa cum prevede legea, iar Fiscul avea posibilitatea – poate chiar obligaţia – de a solicita trecerea la faliment.

Pierderi şi datorii impresionante în perioada de observaţie

În ccea ce priveşte evoluţia debitoarei după deschiderea procedurii, administratorul judiciar precizează în cel mai recent raport de activitate, din martie 2018, că „societatea a desfăşurat o activitate redusă, generând astfel o cifră de afaceri insuficientă pentru susţinerea chetuielilor de exploatare”… şi „a acumulat datorii noi faţă de furnizori, bugetul (stat/local) şi salariaţi… la finele anului 2017, cuantumul datoriilor născute în periada de observaţie a fost de 5.757.882,77 lei„.

Ca lucrurile să fie şi mai clare, raportul respectiv prezintă şi rezultatele financiare (posibil preliminare) ale anului 2017, iar acestea sunt dezastruoase: venituri de 4.171.456 lei şi cheltuieli de 14.068.360 lei, ceea ce înseamnă o pierdere de 9.896.904 lei. La finalul anului trecut, TECHNOSTEEL LBR SRL avea 99 de salariaţi, din care doi cu contracte de muncă suspendate, 3 contracte parţiale a două ore/zi şi un contract parţial a 4 ore/zi.

CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL nu precizează de ce a acceptat această situaţie şi nu a propus, aşa cum era normal (şi legal), deschiderea procedurii de faliment!

Legat de administratorul judiciar, trebuie subliniat faptul că nu a publicat în BPI raportul privind cauzele insolvenţei şi nici vreo menţiune sau vreun anunţ cu privire la acest document… în care ar fi trebuit să precizeze dacă a identificat persoane vinovate de intrarea în insolvenţă şi, eventual, de încălcarea prevederilor legii. Iar această linişte s-a aşternut după ce, într-un raport de la debutul procedurii de insolvenţă, „a scăpat doi porumbei„:

  • Au fost analizate plăţile efectuate anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, precum şi transferurile patrimoniale în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvenţă, identificându-se tranzacţii ce vor fi analizate în vederea stabilirii incidenţei prevederilor art. 117-118 din Legea nr. 85/2014
  • În capitolul privitor la răspunderea organelor de conducere, prin raportare la prevederile art. 169 din Legea insolvenţei 85/2014, administratorul judiciar a arătat faptul că există fapte susceptibile de încadrare în faptele culpabile ce au determinat ajungerea în insolvenţă a debitoarei, dar că se impune angajarea unei persoane de specialitate pentru analiza în detaliu a aspectelor semnalate în raport şi refacerea evidenţelor contabile

Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.3696/99/2016, al debitoarei TECHNOSTEEL LBR SRL Iaşi, este programat pe 20 iunie 2018. Normal ar fi ca, prin raportul pe care îl va întocmi pentru acest termen, administratorul judiciar să propună trecerea la faliment. Ţinând cont că a definitivat tabelul creditorilor, anticipez că nu va propune aşa ceva, ci va aştepta depunerea planului de reorganizare şi votul creditorilor. Timpul trece, onorariul merge… iar administratorii judiciari nu au nicio răspundere faţa de creditori! (sursa foto: technosteel-lbr.ro)

DOCUMENTE ATAŞATE:
TECHNOSTEEL LBR SRL – Tabel definitiv al creanţelor

TECHNOSTEEL LBR SRL – Raport de activitate al administratorului judiciar (mai 2018 – include rezultatele financiare aferente anului 2017