TEL DRUM: A fost publicat tabelul preliminar actualizat. Ferma de porci a lui DRAGNE(A) a facturat vreo 200.000 kg de carne!

TEL DRUM SA Alexandria (CUI/CIF: 2695680) a intrat în insolvenţă pe data de 29 ianuarie 2018, la propria cerere (depusă pe 17 ianuarie 2018), decizia fiind pronunţată de judecătorul sindic Mariana Nuţi DOBRIN de la Tribunalul Teleorman – Dosarul nr.116/87/2018.

Deşi Legea 85/2014 spune că perioada de observaţie poate fi de maxim 12 luni, după care debitoarea ar trebui să intre în reorganizare judiciară sau în faliment, această prevedere nu se respectă la aproape toate insolvenţele mari. În cazul TEL DRUM SA, după 20 de luni de la deschiderea procedurii… administratorul judiciar CITR FILIALA ILFOV SPRL a reuşit să publice tabelul preliminar actualizat al creanţelor! Doar din onorariul fix, practicianul a încasat până acum 132.000 euro (+TVA)… la care s-a mai adăugat „onorariu de succes de 4% + TVA din sumele obţinute în urma valorificării de active şi din sumele obţinute din recuperarea de creanţe prin demersuri efectuate de administratorul judiciar”, conform deciziei creditorilor din mai 2018.

Acest al doilea tabel preliminar (primul a fost publicat în aprilie 2018) prezintă o masă credală de 71,74 milioane lei, cu menţiunea că au drept de vot creanţe în valoare de 45.115.983 lei, diferenţa de 26.062.678 lei fiind creanţe sub condiţie, fără drept de vot.
Fiscul are de recuperat „numai” 5,4 milioane lei, cu precizarea că suma de 1.450.113 lei reprezintă „creanţe bugetare constatate prin rapoarte de inspecţie fiscală întocmite ulterior deschiderii procedurii, respectiv Decizia de impunere nr. F-MC nr. 102/30.03.2018, prin care s-au stabilit obligaţii suplimentare de plată în sarcina debitoarei, dar care au ca obiect activitatea anterioară deschiderii procedurii împotriva TEL DRUM SA”. După cum se poate observa din tabel, Fiscul nu deţine garanţii nici pentru „datoria de bază”, de aproximativ 4 milioane lei. Chiar aşa, cum să pună Fiscul sechestru la TEL DRUM?!

O situaţie interesantă se înregistrează în cazul creditorului FERMA SALCIA SA (fosta ROMCIP SA; CUI/CIF: 1413951), celebra fermă de porci a lui DRAGNE(A). Administratorul judiciar, nu numai că a eliminat suma de 3.169.419,91 lei, ca fiind prescrisă, ci susţine că „nu rezultă nici din documentele depuse de creditoare, nici din documentele primite de la debitoare faptul că serviciile au fost prestate, respectiv faptul că bunurile au fost livrate„. Mai mult, şi diferenţa de 656.111,64 lei „a fost înscrisă sub condiţia dovedirii prestării efective a serviciilor, respectiv livrarea de mărfuri„.

Dacă luăm în calcul un preţ mediu de 20 lei pentru un kilogram de carne (vorbim de preţuri din urmă cu câţiva ani), rezultă că FERMA SALCIA SA a facturat către TEL DRUM SA undeva la 200.000 kg de produse!

Care sunt cei 126 de creditori şi ce sume are de recuperat fiecare puteţi afla consultând tabelul preliminar ataşat. Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.116/87/2018, al debitoarei TEL DRUM SA, este programat pe 4 decembrie 2019. (sursa foto: adevarul.ro)

DOCUMENT ATAŞAT:
TEEL DRUM SA – Tabel preliminar actualizat al creanţelor (septembrie 2019)