Tinel PIPINĂ are de plătit 2,64 milioane lei… ţeapa DISTRIGAZ SAN; fostul administrator (şi unic asociat) Florin Laurenţiu SANDU nu a fost vizat de acţiunea de atragere a răspunderii personale/patrimoniale

DISTRIGAZ SAN SRL Bucureşti (CUI/CIF: 24785261) a intrat în insolvenţă pe 11 mai 2021, la cererea ALPHA BANK, creditor care a invocat o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 441.732,95 lei, rezultată în urma unui contract de credit din august 2018.

Deşi firma de construcţii bucureşteană a încheiat anul 2020 cu active imobilizate de 1.323.038 lei şi active circulante de 3.194.418 lei, din care creanţe de 2.521.979 lei, s-a trecut relativ rapid la faliment pentru că debitoarea a declarat că nu mai desfăşoară activitate şi a refuzat să predea „documentele financiare, dar şi juridice (contractele cu clienţii, contractele de înstrăinare a activelor, datele cu privire la creanţele inregistrate în contabilitate, lista bunuri etc)”, după cum a precizat administratorul judiciar CIUREA INSOLV EXPERT IPURL.

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor prezintă o masă credală de 2,64 milioane lei, partea Fiscului fiind de 1,35 milioane lei, dar merită remarcat faptul că trei bănci au luat o ţeapă cumulată de 821.667,27 lei… deşi au fost înscrise în tabel cu creanţe teoretic garantate.

Deţinută la momentul intrării în insolvenţă de Tinel PIPINĂ (foto; 50,5%) şi Florin Laurenţiu SANDU (49%), societatea DISTRIGAZ SAN SRL este administrată de PIPINĂ doar de la 10 martie 2020. Până atunci, Florin Laurenţiu SANDU a fost unic asociat şi administrator.

Cu toate acestea, Tinel PIPINĂ a fost considerat singurul vinovat pentru ţeapa de 2,64 milioane lei şi doar împotriva lui a fost formulată cererea de atragere a răspunderii personale (reclamant oficial fiind Fiscul, creditor majoritar).

Principala acuzaţie formulată (şi) de lichidatorul judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL a fost că „pârâtul nu a predat în integralitate documentele prevăzute de art.67 din Legea nr. 85/2014 şi nici nu a răspuns solicitărilor lichidatorului judiciar de a comunica documentele justificative solicitate”.

Mai mult, PIPINĂ a tratat cu sictir şi cererea judecătorului sindic de a depune anumite documente, motiv pentru care „a împuşcat” o amendă de 3.000 lei… care a devenit neînsemnată după pronunţarea sentinţei din Dosarul asociat nr.5300/3/2021/a2:

Obligă pe pârâtul PIPINA Tinel să suporte din averea personală pasivul debitoarei DISTRIGAZ SAN SRL, respectiv suma de 2.637.747,08 lei

Sentinţa poate fi atacată cu apel „în termen de 7 zile de la comunicare, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”. Decizia a fost publicată în BPI pe 29 martie 2023. (sursa foto: facebook.com/tinel.pipina)