TIPOGRAFIA INTACT: 92 de bilete la ordin refuzate la plată şi datorii de 3,12 milioane lei

După 5 ani încheiaţi cu pierderi care au totalizat 5.058.710 lei, TIPOGRAFIA INTACT SA (CUI: 6812236) s-a cerut în insolvenţă, motivând că „în patrimoniul societăţii există o lipsă de lichidităţi care afectează activitatea, aflându-se în imposibilitatea de a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile, care se ridică la suma de 3.308.562,35 lei”. În cererea depusă la Tribunalul Bucureşti pe 5 iunie 2015 (Dosar 20893/3/2015), debitoarea susţine că „sunt şanse reale de reorganizare a activităţii, motiv pentru care şi-a manifestat intenţia fermă de a depune un plan de reorganizare”.

TIPOGRAFIA-INTACT-5-ani-w

Tabelul definitiv al creditorilor indică o masă credală de 3,12 milioane lei, cu menţiunea că niciuna dintre creanţe nu este garantată. În afară de Fisc, care are de recuperat 283.537 lei, TIPOGRAFIA INTACT SA a mai ţepuit şi o firmă de stat, C.N.I. CORESI SA. Această societate, aflată în insolvenţă, a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 304.360,18 lei, reprezentând restanţe chirie şi utilităţi pentru perioada septembrie 2014 – mai 2015, penalităţi de întârziere şi chiria aferentă lunii iunie 2015. Administratorul judiciar FINECO INSOLVENCY (Florin CRISTICĂ) a acceptat doar 280.126,43 lei, considerând că diferenţa provine din creanţe apărute după deschiderea insolvenţei.

În raportul privind cauzele insolvenţei, administratorul judiciar menţionează că, în primele 3 luni ale acestui an, TIPOGRAFIA INTACT SA a înregistrat pierderi de 175.353 lei, la o cifră de afaceri de 973.098 lei, iar valoarea cumulată a pierderilor (la 31 martie 2015, „este în cuantum de 1.917.031 lei, în condiţiile în care pierderea înregistrată în anul 2012 şi parţial în anul 2013, respectiv suma totală de 1.552.078 lei, a fost acoperită din profitul realizat în perioada anterioară anului 2012″.

Curios este faptul că, în raportul menţionat, deşi face o analiză exhaustivă a evoluţiei financiare, FINECO INSOLVENCY nu evaluează şansele pentru o reorganizare judiciară. Mai mult, în tot raportul, nu apare niciodată cuvântul „reorganizare”.

Deşi are de recuperat 30.164 lei, societatea BLUE BIRD LIAISON SRL Bucureşti (CUI: 30886104) a contestat în instanţă deschiderea procedurii de insolvenţă, apreciind că „decizia de deschidere a procedurii insolvenţei este neîntemeiată, întrucât starea de insolvenţă a debitoarei este indusă, debitoarea nefiind în incapacitate de plată”. Opoziţia a fost respinsă, dar demn de remarcat este faptul că această firmă a fost înfiinţată în noiembrie 2012, în 2013 a realizat o cifră de afaceri de 8,5 milioane lei, iar în 2014 a sărit la 16,54 milioane lei, în condiţiile în care nu a avut niciun angajat. BLUE BIRD LIAISON SRL este deţinută de Gloria Nevella GUGUI (47 de ani) şi administrată de Doina GHIURCĂ (54 de ani).

În afară de BLUE BIRD LIAISON SRL, care a primit câteva bilete la ordin fără acoperire, au mai fost şi alţi parteneri de afaceri care au beneficiat de acelaşi tratament, numărul incidentelor de plată raportate la CIP fiind de 92. Valoarea refuzurilor la plată s-a ridicat la peste 5,8 miliarde lei vechi, de remarcat fiind faptul că toate incidentele au fost raportate în perioada februarie – iulie 2015, iar ultimele poartă menţiunea „la data emiterii biletului la ordin, semnătura nu corespunde cu specimenul”.

TIPOGRAFIA-INTACT-incidente-w

Înfiinţată în anul 1994 cu numele INTACT ADVERTISING SA, actuala TIPOGRAFIA INTACT SA are un capital social de 195.556 lei, deţinut de Corina Mirela VOICULESCU – 51,50%, Camelia Rodica VOICULESCU – 19,50%, GRIVCO SA – 19% şi Mihai LAZĂR – 10%. Obiectul principal de activitate este „tipărirea ziarelor”.

 TIPOGRAFIA INTACT SA – tabel definitiv al creanţelor