TOMIS CONSTANŢA: Şi cluburile de volei pot intra în faliment pe baza Legii 85/2014

cvm-tomis

Deşi pe net, chiar pe forumuri teoretic specializate, există o mulţime de „pricepuţi” care susţin că asociaţiile, fundaţiile, cluburile sportive sau alte entităţi de tip ONG nu pot intra în insolvenţă (deloc!) sau pot intra, dar nu li se aplică Legea 85/2014, realitatea este alta şi ultima dovadă în acest sens este CLUB DE VOLEI MUNICIPAL TOMIS CONSTANŢA (CUI: 15194916).

Pe 28 iulie 2016, CVM TOMIS s-a cerut direct în faliment în formă simplificată, invocând „datorii neplătite în cuantum de 787.925,49 lei şi lipsa fondurilor necesare achitării acestora”. Deşi, conform Legii 85/2014, cererea debitoarei se judecă în maxim 10 zile, judecătorul sindic Elena Laura SULIMAN a avut nevoie de mult mai mult timp pentru a se decide. Astfel, la primul termen, programat abia pe 24 august 2016, s-a amânat pronunţarea pentru 31 august 2016, dată la care s-a amânat pentru a doua zi. În cele din urmă, pe 1 septembrie 2016, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa în Dosarul nr.5070/118/2016 şi a dispus „intrarea în faliment în procedura simplificată a debitoarei ASOCIAŢIA CLUB DE VOLEI MUNICIPAL CONSTANŢA„.

În sentinţa pronunţată, judecătorul sindic explică pe larg de ce s-a aplicat Legea 85/2014, probabil şi pentru „pricepuţii” de care am pomenit. Redau integral motivaţia:

«Pârâta debitoare ASOCIAŢIA CLUB DE VOLEI MUNICIPAL CONSTANŢA este o asociaţie fără scop lucrativ înscrisă în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Constanţa Partea A – Asociaţii Secţiunea I la poziţia 94/24.09.2002.

Potrivit art.1 al 2 OG 26/2000, asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt „persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial”, iar dizolvarea şi lichidarea acestora intră sub incidenţa normelor speciale instituite de capitolul IX din OG 26/2000.

Cu toate acestea, art.3 al 1 din L 85/2014 prevede că procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art.3 alin 2 din Cciv, cu excepţia celor care exercită profesii liberale, precum şi a celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul insolvenţei lor.

Art 3 al 2 şi 3 din NCciv – sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere, iar potrivit al 3 constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

În cazul de faţă, pârâta desfăşoară şi activităţi economice, obţinând venituri impozabile rezultate din contracte de publicitate şi reclamă, contracte de sponsorizare, vânzare de bilete şi articole sportive etc‚ astfel cum rezultă din cuprinsul contractelor aflate la dosar.

Aşadar, instanţa constată că în cauză devin aplicabile dispoziţiile Legii 85/2014, pârâta debitoare încadrându-se societăţilor menţionate la art.3 al 1 L 85/2014.»

Voleibaliştii nu sunt angajaţi la CVM TOMIS

Conform bilanţului pe 2015, CVM TOMIS a avut 7 angajaţi (5 în activitatea fără scop patrimonial şi 2 în activităţile economice sau financiare) şi a realizat venituri totale de 3.324.156 lei, dar a cheltuit 4.220.134 lei, rezultând un deficit de 895.978 lei. La finalul anului trecut, asociaţia a raportat datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în valoare de 947.912 lei.

În 2014, cu doar 5 angajaţi (3+2), clubul de volei a înregistrat venituri de 5.052.221 lei şi cheltuieli de 5.360.144 lei, deficitul rezultat fiind de numai 307.923 lei. La finalul anului respectiv, suma de 585.140 lei figura la capitolul datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an.

cvm-tomis-palmares-w

La un meci de volei, pe teren sunt 6 jucători, dar desigur există rezerve, antrenori, medic, maseur. În mod normal, vorbim de o echipă de minim 20 de persoane. Cu toate acestea, CLUB DE VOLEI MUNICIPAL CONSTANŢA a raportat în ultimii 5 ani maxim 7 angajaţi. Prin urmare, rezultă că membrii echipei de volei masculin TOMIS CONSTANŢA nu au fost angajaţi pe această asociaţie, ci au avut doar convenţii sportivie/civile sau au avut (şi) un contract de muncă la un alt angajator. În cazul în care au drepturile băneşti neîncasate, sunt şanse 0 (zero) să le recupereze în cadrul procedurii de faliment din moment ce nu sunt creanţe salariale.

În cadrul procedurii de faliment, C.I.I. VIZITIU CĂTĂLINA va îndeplini atribuţiile de lichidator judiciar, „cu o retribuţie fixă de 3.000 lei (fără TVA) şi cota variabilă de 10% din valoarea veniturilor încasate în contul debitoarei”, iar termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţe este 17 octombrie 2016. Prima şedinţă a Adunării Creditorilor urmează să se desfăşoare pe 2 noiembrie 2016, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, iar următorul termen de judecată în Dosarul nr.5070/118/2016 este programat pe 7 noiembrie 2016. (sursa foto: ziuaconstanta.ro)