VALEMCO PROD COM: Patronul Valentin RUSU trebuie să achite datorii de peste 567.000 lei… pentru un creditor care nu mai există!

Înfiinţată în septembrie 1995 şi cu afaceri „de 7 cifre” în perioada 2006-2010, societatea VALEMCO PROD COM SRL Dumbrava Roşie (CUI/CIF: 7931642) a intrat în insolvenţă pe 11 iulie 2017 şi a „avansat” la faliment în ianuarie 2018. Tabelul definitiv (rectificat/completat) al creanţelor prezintă o masă credală de 1.182.633,29 lei şi un unic creditor – BANCPOST.

Încă din septembrie 2018, lichidatorul judiciar CII MINUŢ VICTORIA a depus cerere de atragere a răspunderii personale/patrimoniale, prin care a solicitat instanţei „să dispună ca suma de 567.581,69 lei, reprezentând o parte din pasivul rămas neacoperit al debitorului VALEMCO PROD COM SRL, să fie suportat din averea proprie de către fostul administrator al societăţii, dl.RUSU Gh. Valentin„. Suma solicitată (aproape jumătate din masa credală) reprezintă, după socoteala practicianului, activele din bilanţ care nu au fost recuperate.

Pe 3 martie 2020, judecătorul sindic Cătălin SERGHEI de la Tribunalul Neamţ a ajuns la următoarele conluzii despre pârâtul Valentin RUSU

  • a utilizat activele societăţii în folosul propriu sau în folosul terţilor, prin nepredarea stocului în valoare de 244.689,54 lei;
  • nu a recuperat creanţe în sumă de 267.375,49 lei;
  • a utilizat în interes propriu suma de 41.085 lei, evidenţiată în contul 455 – decontări cu asociaţii;
  • nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea, prin diminuarea creanţei datorate de asociat societăţii cu suma de 5.009,99 lei şi nu a efectuat inventarierea anuală obligatorie a patrimoniului;
  • a achitat cu preferinţă un creditor în luna în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei

Pentru aceste considerente, instanţa a admis cererea de atragere a răspunderii personale şi a dispus ca „parte din pasivul neacoperit al societăţii debitoare VALEMCO PROD COM, în cuantum de 567.581,69 lei, să fie suportat de pârâtul RUSU Gh. Valentin„.

Sentinţa nu este definitivă şi a fost atacată de Valentin RUSU… apelul fiind depus abia pe 1 octombrie 2020, pentru că Tribunalul Neamţ nu s-a grăbit să comunice această decizie, publicarea în BPI realizându-se pe 23 septembrie 2020 (probabil atunci a fost trimisă şi „condamnatului”).

Dacă sentinţa rămâne definitivă, va fi interesant de văzut cine o pune în aplicare… în condiţiile în care BANCPOST, singurul creditor înscris în tabelul definitiv, oficial nu mai există!