Victor MUREŞAN este administrator la trei firme cu datorii la stat, una dintre acestea a depus ultimul bilanţ în 2013! Fiscul a cerut insolvenţa pentru societatea cu cele mai mici restanţe; practicianul CARPAT INSOLV dă vina pe COVID… în condiţiile în care debitoarea a încheiat anul 2021 cu un profit de 96,57% din cifra de afaceri şi lichidităţi duble faţă de datorii

Timişoreanul Victor MUREŞAN (foto) este asociat şi administrator la societăţile ETNO LIFE SRL Bucovăţ (CUI/CIF: 31054280), EXPRESS HAUS TIMIS CONSTRUCT SRL Chizătău/Belinţ (CUI/CIF: 41341005) şi VMM KINO GRUP SRL Bucovăţ (CUI/CIF: 29944090).

Cu toate că ETNO LIFE SRL nu a mai depus bilanţuri la Fisc de 3 ani, iar VMM KINO GRUP SRL de 8 ani, cu toate că aceste firme au datorii la stat de 189.225 lei, respectiv 198.574 lei (stopaj la sursă semnficativ în ambele cazuri), AJFP Timiş a depus cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă… împotriva EXPRESS HAUS TIMIS CONSTRUCT SRL, solicitarea fiind admisă pe 20 octombrie 2022 – Dosarul nr.3737/30/2022.

Debitoarea EXPRESS HAUS TIMIS CONSTRUCT SRL a fost înfiinţată în iulie 2019, îi are ca asociaţi pe Victor MUNTEANU (95%) şi Irinel Nicolae CIOCOI (5%), a depus bilanţuri pentru toţi cei 3 ani de activitate, iar la 31 decembrie 2021 înregistra datorii de 109.629 lei şi active circulante de 309.369 lei, din care 232.645 lei în casă şi conturi la bănci.

Conform site-ului anaf.ro, acest agent economic figurează cu datorii la bugetul de stat începând cu raportarea publică trimestrială din septembrie 2021, iar la 30 septembrie 2022 figura cu restanţe de 111.912 lei… şi un leu la „Pensii”.

Administratorul judiciar provizoriu CARPAT INSOLV IPURL (din Cluj-Napoca, e criză de practicieni în Timiş!) nu a intrat în posesia documentelor contabile, a remarcat existenţa în bilanţul public a unor disponibilităţi băneşti importante, dar bate câmpii cu graţie, susţinând că „o cauză importantă care a dus la starea de insolvenţă a fost neîncasarea creanţelor, ceea ce determinat acumularea de datorii către bugetul de stat şi alţi creditori a căror neplata la timp a atras după sine calcularea de majorari şi penalităţ”.

Aşa-zisul specialist în insolvenţe Liana Georgeta TUDOR nu se întreabă de ce nu au fost achitate datoriile la stat cu lichidităţile de 232.645 lei (duble faţă de datorii), dă vina pe COVID (în condiţiile în care profitul net din 2021 a fost de 96,57% din cifra de afaceri!), a propus trecerea la faliment… şi consideră că nu se impune formularea acţiunii de atragere a răspunderii personale.

Există practicieni (puţini, a devărat) care depun plângeri penale împotriva administratorilor care nu prezintă documentele contabile ale firmelor în insolvenţă/faliment. Din păcate există şi de alde Liana Georgeta TUDOR, care nu se preocupă să recupereze creanţele creditorilor nici măcar atunci când este foarte clar că incapacitatea de plată are ca principală cauză folosirea banilor firmei în scopul personal al administratorului. (sursa foto: facebook.com/victor.muresan.965)